Årets Kulturforum – 27. august kl. 19.00

kk_kulturkompasset_forside_250Kulturforum er et borgermøde, som holdes hvert år i Sønderborg Kommune med invitation til kommunens borgere, kulturaktører og organisationer med skæringsflader til kulturområdet.

Mødet er et led i kommunens kulturstrategi, Kulturkompasset, hvor byrådet hvert fjerde år reviderer fokusområderne og hvert år vedtager en handlingsplan for det følgende år.

Klik her for at læse kulturstrategien Kulturkompasset

På Kulturforum kan alle deltagere komme med input og ideer til næste års handlingsplan. Der vil blive lagt op til paneldebat med byrådsmedlemmer på kulturområdet, og der kan nedsættes ad hoc-udvalg til at arbejde med særlige temaer.

En del af Kulturforum består af en Kulturmesse, hvor foreninger og aktører kan opslå stande, så møder kan finde sted på kryds og tværs. 

Kulturforum 2014 – program og tilmelding

Sønderborg Kommunes Kulturforum 2014 finder sted på Sønderborghus, Løngang 1, 6400 Sønderborg, onsdag den 27. august kl. 19-22. 

Fortsæt læsningen her: Invitation