Stiftende generalforsamling i LAG-Sønderborg og Aabenraa

lag logoSom det fremgår af Aabenraa Ugeavis og Sønderborg Ugeavis, samt denne fil, afholdes stiftende generalforsamling den 28. august i den nye forening, der skal videreføre LAG-arbejdet i Sønderborg og Aabenraa Kommuner.

Hvad er en “LAG”?

En Lokal aktionsgruppe (LAG) er en lokal forankret forening, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter. De Lokale aktionsgrupper i Danmark er udpeget af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og modtager midler fra EU. Hver aktionsgruppe får et budget fra ministeriet og EU, som går til dels at støtte lokale projekter og dels til at drive foreningen.

Den nye periodeperiode løber fra 2014 – 2021, og den 28. august 2014 skal vælges en bestyrelse, der efterfølgende skal formulere en udviklingsstrategi, der ligger til grund for uddeling af LAG-midler til projekter i Sønderborg og Aabenraa kommuner. Ministeriet har besluttet at Aabenraa og Sønderborg skal danne 1 fælles LAG.

Der forventes af være ca. 2 mio. årligt til støtte af projekter i landdistrikterne i de to kommuner. Bestyrelsen sammensættes bl.a. af to politisk udpegede medlemmer fra Sønderborg Kommune og ditto fra Aabenraa Kommune, én fra Region Syddanmark og øvrige otte medlemmer fra diverse foreninger (erhverv, foreninger).

Der er afsat 14 mio. kr. i 2014 til etableringen af nye aktionsgrupper og i 2015 er der afsat 94,2 mio. kr. som aktionsgrupperne kan bruge til at indstille projekter for.

Den stiftende generalforsamling indledes med et informationsmøde kl. 18.30 og efterfølgende generalforsamling kl. 19.30.

Indmeldelse i den nye forening kan ske på aftenen, men kan også ske ved at sende en mail til lag.sonderborg.aabenraa@gmail.com  indeholdende:

Navn
Adresse
Bopælskommune
Telefonummer
Mailadresse

Mød op på Damms Gård, Gråstenvej 12, Felsted, 6200 Aabenraa kl. 18.30 den 28. august 2014 og vær aktiv i valget!

Referat fra infomøde og stiftende generalforsamling den 28. august 2014