Skal delebilen være i Fynshav eller Rinkenæs?

billede til hjemmesiden 1Det er spørgsmålet, når Sønderborg Kommune sammen med Landdistrikternes Fællesråd, ProjectZero, TADAA!, Insero og E.ON afholder et borgermøde i Rinkenæs og Fynshav.  Som borger i de to byer får du en unik mulighed for at deltage i et delebilsprojekt med el-biler. Dér, hvor interessen er størst, sættes to biler ud af firmaet Tadaa i samarbejde med projektets partnere.

Med en delebil kan du vinke farvel til besvær, og sig ´hej´ til legende let fleksibilitet. Med en delebil kan du nemlig hurtigt ordne indkøb, transport af ungerne og familiebesøg – og ellers komme omkring, som du plejer resten af tiden. 

Derfor er det vigtigt, at du kommer op af sofaen, tager din nabo i hånden og viser dig til et af de to borgermøder, hvor projektet vil blive præsenteret. 

Der afholdes borgermøder: (HUSK TILMELDING inden fredag kl. 8.00 til cskb@sonderborg.dk

Invitation: Rinkenæs Skole, den 15. august kl. 17.00 – 19.00

Invitation: Fynshav, den 16. august kl. 17.00 – 19.00, Diamanten

Projektet kan hente masser af erfaringer fra de tre landsbyer, der deltager i Landsbybus-projektet:

1) Kværs-Tørsbøl-Snurom,

2) Lysabild og

3) Dynt-Skelde-Gammelgab.