Sæt kryds i kalenderen til Future Camp d. 1. august 2016 om klimavenlige fødevarer

future campNu er invitationen klar til Future Campen vedr. “Sønderborg Kommune som klimavenligt fødevareområde”. Hvordan kan det ske? Hvad skal der til? Hvor kommer forbrugere, producenter, fremstillingsvirksomheder, gårdbutikker, køkkener, politikere, embedsmænd ind i billedet?
Det spørger vi deltagerne om den 1. august kl. 16.00 i Lysabild, Als.

Invitation

Future Camp – fra ord til handling
Tid:                     Mandag, den 1. august 2016, kl. 16.00 – 22.00
Sted:                   Lysabild Skole, Lysabildgade 2, 6470 Sydals

Vi har brug for din hjælp til at sætte handlinger bag ordene i fødevare-
strategien, som kommunen netop har godkendt. Den bærer navnet:
”Sønderborg Kommune som klimavenligt fødevareområde” og har til formål at øge
efterspørgslen efter lokalt orienteret fødevareproduktion. Initiativerne skal helst på sigt skabe flere jobs, øget omsætning, sætte fokus på god madkultur og fremme sundheden.  Læs: Fødevarestrategi

Program:
Kl. 16.00  Velkomst, præsentation og introduktion
Kl. 16.20  Hvor mange lokale grøntsager, frugt, honning, marmelade, æg og kødvarer bliver der solgt i Brugserne på Als og Sundeved? Kan salget øges? ved Karsten Hansen, Kvickly
Kl. 16.40  Hvad siger producenterne af lokale friske grøntsager og frugt, hvis der var ”frit valg på alle hylder”? Hvad er mulig og umulig, hvis efterspørgslen skal øges? ved Jens Madsen, Stevninggård Frugt og Bær
Kl. 17.00  Flere lokale fødevarer i institutionskøkkenerne – er det en mulighed? ved Erica Rasmussen,  Mølleparken Plejecenter
Kl. 17.20  Hvordan kan forbrugere, producenter og det offentliges interesser spille sammen, hvis det fælles slutprodukt er ”det gode måltid”?  V. Hanne Riisgaard,
Skærtoft Mølle
Kl. 18.00  Snysk, lavet af Mad-teamet i Lysabild
Kl. 18.40  Hvor ser jeg mig selv? Workshops ved Pia Heike Johansen, Center for landdistriktsforskning, SDU
Til hver gruppe tilknyttes en mødeleder med fagligt indsigt, der hjælper deltagerne frem til  forslag og idéer, der kan øge efterspørgslen efter lokale fødevarer.

Kl. 20.00  Smag på varerne *
Kl. 20.30  Hvordan kommer vi videre herfra? v. Center for landdistriktsforskning (SDU)
Kl. 21.30  Tak for i aften

Tilmelding inden 28/7 2016 til niwa@sonderborg.dk med angivelse af navn, firma/landsby og workshop nr. 1, 2, 3, 4 eller 5, se nedenstående.

Workshop / gruppe:
nr. 1: Producent
nr. 2: Forarbejder, forædler
nr. 3: Køkken, spisested, restaurant
nr. 4: Køb og salg? (handel, distribution, forbruger)
nr. 5: Interessent (politiker, embedsmand, rep. for forening, landsbylaug, beslutningstager eller andet)

Med venlig hilsen

Landdistriktsudvalget,
Sekretariat for landdistrikter &
Land, By og Kultur forvaltningen

* Har du et produkt, vi andre skal smage?
Skriv det i din tilmeldingsmail og du bliver kontaktet for nærmere aftaler.

Implementering af fødevarestrategien er støttet af Sønderborg Kommune, InterReg-projektet: Benefit for Regions (www.b4r.eu) (www.interreg5a.eu)