Fødevareklynge nu en realitet

P8012189Fremmødet var stort på trods af sommerferien, til Future Camp i Lysabild. Knap 60 forventningsfulde og kompetente fødevareproducenter, biavlere, slagtere, kokke, køkkenpersonale, foreningsfolk, politikere, undervisere, butiksejere, forbrugere og overnatningssteder har startet processen med at sætte handling bag ordene i fødevarestrategien.

P8012120Tidens trend indenfor indkøb er ”lokalt”. Flere undersøgelser viser, at begrebet topper på indkøbslisten, og hylderne i dagligvarebutikkerne får flere og flere lokale varer. Forbrugerne efterspørger de lokale varer, før de spørger om andet. Timingen på Sønderborg´s fødevarestrategi er derfor god, i form af fokus på kvalitet, lokal mad, sund mad og mindre madspild.

(billedet: Karsten Hansen, souschef Kvickly Sønderborg / Als: indlæg om lokale varer i butikkerne)

P8012130Aftenens levende indlæg og store spørgelyst viste, at muligheder og barriere er meget forskellige i forhold til de forskellige parter og interesser på fødevaremarkedet – og det er ikke helt så let at stille alle tilfredse. Kommunen burde gå forrest med det gode eksempel, og trække flere med i luftstrømmen, mente flere, der skal måles på kvalitet og ikke kun pris!

(indlæg ved: Jens Madsen, Stevninggård Frugt og Bær, Erika Rasmussen, Mølleparken Plejecenter, Hanne Riisgaard, Skærtoft Mølle)

Der var fælles undren over de kommunale indkøbsaftaler. Hvorfor ikke opsplitte i mindre dele og lade flere komme til – gerne lokale? Modsat var der stor enighed om, at for at strategien skal lykkes, og der skal skaffes lokale arbejdspladser via øget efterspørgsel på lokale fødevarer, skal der være ”commitment” overfor strategien og forpligtende samarbejde mellem kommunen, erhvervslivet og forbrugerne.

Prisen bør ikke være eneste parameter, der afgør indkøb, men sundhed, kvalitet og miljøbelastning bør også vægtes.

P8012206For at undgå at transportere varerne så langt, er midlet at starte med at handle med hinanden. Deltagerne var vidne til opstarten på en fødevareklynge, hvor en jordbærproducent nævnte sin overskudsproduktion og en frugtavler sine ekstra kirsebær, hvorefter en anden deltager var klar til at gribe muligheden og videreforarbejde i et spændende produkt.

(billedet: ordstyrer Jeppe Søe)

P8012146De fire indlægsholdere brændte igennem med hver deres holdning til udbud og efterspørgsel, og politikerne fik tildelt en opgave med at holde fast i de fine hensigter i strategien og hjælpe med at finde vejen igennem junglen af love og regler. F.eks. var det svært at se logikken i, at man gerne vil øge efterspørgslen efter lokale fødevarer, men ikke tillade producenterne at sætte skilte op ved vejen, der viser hen til, hvor de  kan købes. Det kan man tilsyneladende finde løsninger på i nogle kommuner.

(Pia Heike Johansen, Center for landdistriktsforskning, dokumenterer forløbet omkring implementering af fødevarestrategien. Der blev stillet spørgsmål til deltagerne, som gav anledning til snak og tanker)

Der bliver fulgt op med flere møder om f.eks. indkøbspolitik, klyngesamarbejder og konkrete afsætningskanaler efter aftenens Future Camp, hvor alle spiste sig mætte i en generalprøve på ”spejdersnysk”, som frivillige i Lysabild havde lavet på lokale grøntsager og pølser.

Kontakt Sekretariatet for landdistrikter for yderligere oplysninger:

Connie M. Skovbjerg, landdistriktskoordinator,  cskb@sonderborg.dk
Niels Warming, jobskaber, niwa@sonderborg.dk
Åse Ditlefsen, projektleder, aditlefsen@hotmail.com

Stor aktivitet, lyst til debat og medansvar for processen, fantastisk snysk og god betjening af landsbylauget! Tak til alle for bidrag til en energisk aften, der på sigt kan gøre en værdifuld forskel ..

P8012193P8012209P8012196P8012177P8012225P8012219P8012179P8012226P8012191