Deledag i Sønderborg

DelebyI Sønderborg-området findes en stærk
entreprenørånd, og nye ideer til deleøkonomien kommer let. Det viste Deleby-workshop den 6. juni. Alle kan endnu ansøge om at komme med i innovationsforløb i det landsdækkende projekt Deleby

Mandag, den 6. juni var et halvt hundrede samlet for at arbejde med “deleøkonomi”. Målet var at indsamle og udvikle deleøkonomiske initiativer til at løse forskellige udfordringer i byen og på landet. Konkret har kommunen nemlig brug for initiativer og idéer, der via deleøkonomi kan hjælpe med  at skabe:

– Et attraktivt studiemiljø for byens unge
– Et klimavenligt fødevareområde
– Et levende byrum med plads til udfoldelse for borgere i alle aldre
– Grønne arbejdspladser

Invitation til Deledag 6 juni 2016 i Sønderborg Kommune

– “Vi har mange iværksættere, som er gode til at finde grønne løsninger. Derfor ligger det lige til højrebenet for os at gå ind i deleøkonomien”, sagde Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen, da han forleden åbnede workshoppen Deleby i Alsion. Her deltog ca. 50 borgere og iværksættere i nogle timers erfaringsudveksling og idéudvikling.

Det skete som lede i Deleugen, hvor Sønderborg Kommune og en række andre kommuner er indgået i partnerskabet Deleby for at udforske deleøkonomiens potentialer. Her er Dansk Arkitekturcenter tovholder, mens konsulenter fra firmaet Rainmaking Innovation medvirker.

Skal alle eje en trailer?
Erik Lauritzen, der selv har en baggrund inden for landbrug, nævnte, at man på landet har tradition for at låne redskaber hos hinanden.  Dette videreføres og udbredes med nye internetbaserede deleplatforme, blandt andet findes tjenesten Farmbackup.  

Samtidig nævnte Erik Lauritzen at han har bopæl i Sundeved, som har været kendt for at være det område i Danmark, hvor flest husstande har en trailer.
– Det er jo ikke nødvendigt. Vi kan ligeså godt deles om dem, når vi ikke kører hele tiden, sagde han.

Borgmesteren fik straks svar på tiltale, da en af deltagerne nævnte, at man i hans område længe har haft et trailerlaug. Deltageren var fra en landsby.

En del af deltagerne i workshoppen kom fra områdets landsbylaug, hvor man flere steder allerede har deleordninger i form af landsbybusser og delebiler. Disse blev demonstreret og brugt som eksempler i workshoppen.

Det er samtidig et eksempel på, at “den dybe tallerken” ikke behøver at blive opfundet igen, men kendskabet til den kan blive udbredt.

Byen lærer af landsbyer
Beboere i tre huse i Goethesgade i Sønderborg by har ladet sig inspirere af landsbyerne og vil gerne danne et landsbyagtigt fællesskab i gaden. Ved en stand inviterede de workshopdeltagerne til at medudvikle på ideen.

– “Der er mange ting, vi kan være fælles om, hvis vi bare får det organiseret”, sagde én af beboerne, Suzanne Jagd.

Pudsigt nok var en anden workshopdeltager fra Blomstergade lige i nærheden, og han kunne fortælle, at beboerne her allerede er i gang. De har blandt andet holdt auktion over hinandens færdigheder. Én kan reparere computere, en anden er tømrer og kan save lige, en tredje bortauktionerede en gang mexikansk aftensmad lavet hjemme i éns eget køkken.

– “På den måde fik vi råd til at købe nogle fælles felttelte. Jeg skal bruge et af dem næste weekend til studentergilde”, fortalte deltageren, som dog også nævnte, at det kan være et problem at holde det i gang, det det ofte er de samme ildsjæle, der må stå for organiseringen.

Ansøg til bootcamp!
Som afslutning på workshoppen kunne deltagerne tage deres ideer gennem en udviklingsproces med hjælp fra konsulenter for at gøre dem klar til en ansøgningsrunde, hvor projektet Deleby tilbyder, at de kan medvirke i et opfølgende udviklingsforløb med Startupbootcamp.

Blandt andet arbejder en af deltagerne i Sønderborg med at genanvende affald fra virksomheder til kreative projekter. Har man en idé, kan man ansøge om dette indtil 18. juni – også selv om man ikke har deltaget i workshoppen. Se evt. mere om dette HER (https://www.f6s.com/deleby)

 

På dagen var der besøg af gæster fra
– De tre landsbylaug med landsbybussser og landsbybiler (Kværs-Tørsbøl-Snorum, Dynt-Skelde-Gammelgab og Lysabild området)
– Student Foundation med “Swop and Drop” og “Country Car”
– Sønderborg Iværksætter Service
– Tadaa (delebilsordning med el-biler)
– Sekretariat for landdistrikterne med fødevarefokus og idé-udvikling
– Göthesgade som eksperiment i Sønderborg By
– Naboskabet.dk
– DAC

Billeder:
https://www.dropbox.com/sh/2upka22qsb6evwe/AACAhNHLdA0SpLtq8N66blZEa?dl=0

Ønsker du at udbrede et deleøkonomisk koncept i de danske kommuner?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere her:

 

Ønsker du at udbrede et deleøkonomisk koncept i de danske kommuner?