“Dét frø, du selv planter, giver de bedste frugter” – Sønderborg på genvisit i Brasilien

AR-704059783.jpg&MaxW=620&MaxH=413&Q=100&IsoModifiedDate=20160331133830Anders K. Brandt, formand for landdistriktsudvalget i Sønderborg, har brugt sin påskeferie på – for egen regning – at besøge Porto Alegre, Brasilien. Det sker efter at repræsentanter for den brasilianske by i efteråret 2015 besøgte Sønderborg, hvor de fortalte om, hvordan Porto Alegres halvanden million borgere er med til at træffe beslutningerne om, hvordan otteprocent af bystyrets budget hvert år anvendes.På trods af de store sproglige og kulturelle forskelle mellem Porto Alegre og Sønderborg, så var der mange lighedspunkter og muligheder for at inspirere hinanden. Ikke mindst omkring de menneskelige ressourcer og demokratiske virkemidler, fortæller Anders Brandt, der ser mange spændende muligheder for at lære af brasilianerne.

IMG_0768Porto Alegre har 26 års erfaringer med borgerbudgetter og byen betragtes af mange som et forbillede. I Sønderborg har man mange års erfaringer med fx lokal organisering, aktiviteter på ældreområdet og pilotprojekter på transportområdet, som har fået brasilianerne til at lytte interesserede til, hvordan man gør det her i kommunen.

På billedet ses formanden for “ældrerådet”, der stolt viser et certifikat udstedt af World Health Organization. 18% af befolkningen i Porto Alegre er seniorer, så der  stræbes efter, at Porto Alegre er et godt sted at blive ældre.

IMG_0885Her ses de ansvarlige for transportområdet (midt i billedet og til højre), hvor borgerne for et par år siden besluttede, at der skulle aircondition i alle bybusser i Porto Alegre. Efter denne beslutning gik forvaltningen i gang med at hente tilbud hjem, så borgernes ønsker kunne gennemføres. I dag er nedsat et borgerpanel, der løbende bliver spurgt, hvorledes de synes den offentlige transport fungerer.

“Det vigtigste her er mødet mellem mennesker og troen på, at man skaber udvikling sammen med borgerne, og ikke for borgerne”, fortæller Anders K. Brandt og tilføjer:

IMG_0735“Vi har besøgt en børnehave og vuggestue, der er skabt via borgerbudgettering. Borgerne argumenterede for, at der i dette område var behov for et gratis pasningstilbud til de borgere som ikke har råd til betalingsbørnehaver. Det var egentlig ikke en del af den kommunale planlægning, men blev alligevel til noget med de rammer, der var afsat til borgerbudgetter.”

IMG_0714Her ses ildsjælen bag vuggestuen- og børnehaven, der er forbeholdt børn fra forældre, der ikke har råd til at betale for den kommunale institutioner.

Han har været med fra starten som frivillige – altså med 26 års erfaringer. Her “sad hjertet på det rigtige sted”.

 

IMG_0846Her deltager danskerne i et borgermøde, hvor der vælges delegerede, der skal repræsentere lokalområdet i de efterfølgende drøftelser, hvor der prioriteres opgaver gennem borgerbudgettering.

 

 

IMG_0911Den store gæstfrihed og venlighed, der blev vist overfor de danske gæster, var overvældende fortæller landdistriktskoordinator Connie M. Skovbjerg, der sammen med tolkene Christine S. Bech og Bruno Vitoriano også deltog på turen – ligeledes for egen tid og midler. Her er det hr. xx,  i mange år har været én af de bærende kræfter i OP (participatorial budgetting).

Han er  en meget erfaren herre, der i en enkelt sætning kunne fortælle, at det vigtigste var at lave udvikling MED borgerne og ikke FOR borgerne.

Et Obervatorium er tilknyttet OP-programmet (participatorial budgetting programmet) og denne analyseafdeling forsyner borgerne med faktaoplysninger, der kan medvirke til at kvalificere beslutningerne. Ambitionen er at talmaterialet skal præsenteres, så alle kan forstå dem – uanset om du er ung, gammel, ordblind eller uvant til at læse statistikker. Her mener man ikke, det er rimeligt, at det kun er politikerne og administrationen, der læser statistikkerne og det uddybende materiale, forud for en beslutning.

IMG_1286“Aldrig har jeg oplevet at få så mange knus og kindkys. Det er fantastisk at opleve den begejstring og glæde, der stråler ud af de mennesker, der deltager i de demokratiske processer i Porto Alegre. Det kan vi godt nikke genkendende til hjemme i landsbylaugene,“ fortæller Connie M. Skovbjerg.

 

IMG_1195Der var også besøg hos økologiske producenter, der selv har bygget et netværk op for producenter og aftagere af deres spændende produkter.

På billedet ses repræsentanter for RAMA. De inviterede på både fremvisning og smagsprøver på marmelade og hjemmebrygget øl.

IMG_1369En eftermiddagen mødtes danskerne med landdistriktsfok, der kunne fortælle, at deres områder var truet af byudviklingen. Samme aften var dette emne på dagsordenen ved en høring; nye byggegrunde og udvidelse af byen eller bevarelse af landdistrikterne? 

Vi krydser(som landdistriktskolleger) fingre for, at de grønne produktionsområder bevares.

IMG_0863Der var også plads til at kigge på alternativ grøn byggeri. På dette lækre overnatningssted for øko-turisme, kunne ejerne vise rundt og fortælle om græs på taget, opsamling af regnvand, spændende murværk med kunst i mange afskygninger.

Der var blandt andet muret flasker ind i murværket som lyskilder og dekorationer… 

IMG_1576På rådhuset, overværede vi en debat med byrådet. Efterfølgende var der samtale med formanden for byrådet – en post, vi ikke har i Danmark. Her fik vi overrakt diverse materialer, der markedsfører byen, og en bog, der beskriver de sidste 26 års erfaringer med OP (borgerbudgetter).

 

IMG_1599Højdepunktet var besøg hos Porto Alegres borgmester, José Fortunati, der tog imod gæsterne fra Sønderborg med stor interesse og gæstfrihed.

Der blev udvekslet gaver og talt om muligheden for erfaringsudveksling på sigt. Med besøget blev samarbejdet udvidet og sammen var der enighed om, at “de frø, du selv planter giver de bedste frugter”.

IMG_1008De “frø”, der blev plantet i 2015 har overlevet og Anders K. Brandt returnerer til Sønderborg med masser af inspiration til landdistriktsarbejdet samt stolthed over, at det, der sker i de levende landsbyer i Sønderborg, bliver beundret og sagtens kan tåle at blive vist frem i andre dele af verden.

Tusind tak til Oscar, vores fantastiske vært og guide!

“Det har været en uforglemmelig og berigende oplevelse, som giver stof til eftertanke og grobund for flere genvisit mellem de to kommuner,” fortæller Anders K. Brandt.

Læs mere om besøg af Oscar, koordinator, i september  2015: https://sonderborgkom.dk/borgerinddragelse-der-ogsa-omfatter-kroner-og-orer/

Stemningsbilleder:

borgmesterbilledet

 De danske gæster på rådhuset.

 

 

 

IMG_1490På gartneribesøg hos et medlem af RAMA.

En lokal the-brygger:IMG_2574

 

 

 

 IMG_1680En almindelig dag på vej på arbejde ..

IMG_0987På besøg på det lokale marked.

 

 

 

IMG_1312Frokost – uhm …

IMG_0255Foz do Iguazu … på grænsen mellem Paraguai, Argentina og Brasilien