Årets landsby i Sønderborg, 2016

IMG_4881Årets landsby 2016 er den ansøger, som har de bedste argumenter for at vinde. Der lægges særligt vægt på 4 kategorier: samarbejde, lokal historie, arbejdspladser og opstart af nye tiltag.

Indstil din kandidat inden 12/4 kl. 16.00 til cskb@sonderborg.dk


Lav en ansøgning, hvor der beskrives med billeder og tekst, hvad man i landsbyen har gjort på netop disse 4 områder. Nedenstående er eksempler på, hvad en ansøgning kan indeholde, men det er op til jer, hvad der skal stå og hvad der er vigtigst for lige netop din landsby!

Samarbejde
Bruger landsbyen de synergier, der kan være ved fælles projekter på tværs af bestyrelser og bygrænser, og er hvad er der kommet ud af det?
• samarbejde mellem de forskellige foreninger i byen
• samarbejde med skole, børnehave, plejehjem
• samarbejde med nabo byer og området i det hele taget

Lokal historie
Alle byer har en lokal historie?
• hvad gøres der for at synliggøre lokalhistorien (skiltning, foredrag, sociale medier)
• hvad gør man for at bevare de historiske minder
• hvad gør man for at kombinerer fortid og nutid

Arbejdspladser
Hvad arbejder man i landsbyen med, at for at styrke erhvervslivet?
• gøres der en særlig indsats for at få flere arbejdspladser
• gøres der noget for at bevare de eksisterende arbejdspladser
• har foreninger, landsbyen og erhvervsliv et godt samarbejde

Opstart af nye tiltag
Hvad har der i landsbyen været af nye tiltag, som har været med til at udvikle området?
• har landsbyen gjort noget særligt for miljøet
• har landsbyen lavet nye og evt. utraditionelle aktiviteter
• har landsbyen på en ny og smart måde fået gennemført et projekt

Kandidater kan indstilles inden den 12. april kl. 16.00 til cskb@sonderborg.dk. Årets landsby 2016 bliver offentliggjort den 19. april ved Landsbyforum´s Topmøde på Kegnæs.