Pulje til borgerinitiativer fra Landsbylaugene i Sønderborg

pengeTil alle landsbylaug i Sønderborg Kommune: Landdistriktsudvalget har fået tildelt ekstra midler, for fortsat at opnå synlige resultater i henhold til byrådets vision og udvalgets godkendte indsatsområder. Der er af byrådet afsat 500.000 kr. pr. år i årene 2016 – 2019 til ”Pulje til borgerinitiativer fra landsbylaugene”.

Formål:

Pulje til borgerinitiativer fra Landsbylaugene støtter op om en tidlig indsats overfor konkrete problemstillinger og projektforslag fra landsbylaugene.

 

Kriterier:

1. Landsbylaugene er projektholder på projekter, der modtager støtte fra puljen

2. Projekter skal indgå i den lokale udviklingsplan

3. Projekterne skal have 40 procent egenfinansiering*

4. Projekterne skal målrettes mindst 2 af følgende udviklingstemaer:

    a. Unge og uddannelse

    b. Turisme

    c. Styrket erhvervsindsats

    d. Øget social sammenhængskraft

    e. Øget bosætning

 

Ansøgning og frister:

Landsbylaugene kan sende skriftlige ansøgninger til ”Pulje til borgerinitiativer fra Landsbylaugene”. Ansøgningsfristerne er 1 mdr. før ordinære møder i Landdistriktsudvalget, dvs. dead-line er i år 2016 den 12. april, den 8. august og den 1. november.

 

Ansøgningerne skal indeholde:

1. Projektbeskrivelse

2. Budget

3. Redegørelse for medfinansiering

 

*Egenfinansieringen ved ansøgninger til puljen må ikke bestå af medfinansiering fra Landdistriktsudvalgets egen udviklingspulje, men gerne af frivillig arbejdskraft afregnet med 100 kr/time.

40 % af den ansøgte projektsum skal være egenfinansiering fra projektholderens side.

Spørgsmål:
Connie M. Skovbjerg, landdistriktskoordinator, mobil: 28 89 80 21 eller cskb@sonderborg.dk