Alternative kollektive transportkoncepter i Sønderborg

 

Projektet fra 2015 – 2017 var et analyse- og demonstrationsprojekt, der havde til formål at udvikle bæredygtige transportkoncepter for øget fleksibilitet i den kollektive transport i landdistrikter i Sønderborg Kommune.

Øget fleksibilitet i form af, at flere ture kunne foretages vha. kollektiv transport, og at de nye løsninger som supplement til eksisterende transportformer og ruter, kunne lede til en reduktion af husstande med to biler samt færre køreture med 1-2 passagerer (med lavere CO2 til følge). Koncepterne ville have stor overførbarhed til andre kommuner og landsbysamfund i landet, og det var en del af projektets formål at sikre, at dette skete for at bidrage til løsningen på udfordringerne omkring manglende kollektiv transport i landdistrikterne og reduktion af CO2 i transportsektoren.

Tre case landsbyer bød ind på projektet; landsbyer med forskelligartet geografi, demografi, foreningsliv mv., men med fælles udfordringer i forhold til den kollektive trafik. Forskellige konfigurationer af landsbybusser, delebiler, samkørsel og eventuelle mindre tiltag, der letter adgangen til/understøtter den kollektive transport, blev sat op i de tre landsbyer.

Formålet var, i høj grad gennem brugerinddragelse – igennem de allerede eksisterende landsbylaug og sammenhold, ud fra identificerede transportbehov og udfordringer, at udvikle bæredygtige fleksible transportkoncepter til udrulning i andre landsbyer i kommunen.

Bæredygtige koncepter betød løsninger, der var gennemtænkte og testede mht. ejerskab (herunder forsikring og hæftelse), betalingsmodel / finansiering, praktisk setup og organisering (herunder driftsansvar), placering, samt sikring af bruger- og interessent inddragelse for løbende tilpasning.

Sønderborg har et stort fokus på landdistrikterne, hvor en stor del af kommunens borgere bor, der er et stort fokus på kollektiv transport, og der er i kommunen en målsætning om CO2-neutralitet i 2029 – hvor transportområdet er meget vigtigt.

De deltagende landsbylaug var:
– Dynt/Skelde/Gammelgab Landsbylaug
– Lysabild Landsbyråd
– Kværs/Tørsbøl/Snurom Landsbyråd

Læs projektbeskrivelsen her

Ved afslutning af pilotprojektet i juli 2017, blev følgende resultater og erfaringer samlet:

RAPPORTEN

Bilag til rapporten:

 1. Bilag: FN´s mål
 2. Bilag: Strategisk energiplan for Grøn Transport
 3. Bilag, Besvarelse af spørgsmål
 4. Bilag: Projektbeskrivelse
 5. Bilag: Årlig status rapport af 31. januar 2017
 6. Bilag: Skr. af Claus Molbo
 7. Bilag: As – if og transportanalyse
 8. Bilag: Post Demonstration analyse
 9. Bilag: Konklusion af 2. april 2017, ekstern konsulent
 10. Bilag: Sønderborgs Unge – udsigt i verdensklasse
 11. Bilag: Mails vedr. el-delebiler
 12. Bilag: SMART transport på landet
 13. Ekstra: Unge i landdistrikter og yderområder
 14. Bilag: www.dac.dk/media/8700740/deleby_et_samskabt_magasin.pdf
 15. Ekstra: H-SpotConcept
 16. Bilag: Notat, Flextur i Sønderborg kommune af april 2016
 17. Bilag: Test en elbil, slutrapport 2014

Ekstra materialer:
Kørebog (eksempel)
Opslag for Country Car (eksempel)
Postkort (eksempel)
Spørgeskema + spørgsmål

Input fra international studerende, “Balàzs Nèmeth”: Collective transportation project in rural areas of Europe – suggestions for further development in Sønderborg

De uafklarede spørgsmål blev båret ind i et efterfølgende pilotprojekt: Transport i landdistrikterne, Andelsforening 2.0.

Konference den 22. juni 2017 som afslutning af projektet:

Invitation

Velkomst v. Landdistrikternes Fællesråd

Velkomst v. Landdistriktsudvalget i Sønderborg

 

Indlæg ved Pia Heike Johansen, Center for Landdistriktsudvikling (på vej) – på baggrund af SMART transport på landet

Indlæg om indsatser i Sydtrafik v. Lotte Stensberg

Indlæg om mobilitet, v. Jens Christian Lodberg Høj, Insero e-mobility

Indlæg om Grøn Transport i Sønderborg v. Kurt Prehn

Indlæg om landsbybussen i Junghoved v. Bo Kuno Christensen

Indlæg ved borgerbilen i Hedensted v. Lars Oksbjerre

Indlæg om landsbybussen i Lysabild v. Erling Junker

 

Hitch-hike retro

Anders Rævdal tager på tommeltot rundt i Europa – er det vejen frem? De gode idéer for at genindføre mere hitch-kiking er samlet i et forslag: H-SpotConcept

 

Støtte: “Bæredygtig kollektive transportkoncepter” er støttet af Trafikstyrelsens “pulje til alternative transportkoncepter”  samt Sønderborg Kommune.


Kontakt
:
Erling Junker, Lysabild Landsbyråd
Niels Peter Nielsen, Kværs-Tørsbøl-Snorum Landsbyråd
Roy Hansen, Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Connie M. Skovbjerg
Landdistriktskoordinator
Sekretariat for landdistrikter
mail: cskb@sonderborg.dk
mobil: +45 28 89 80 21

Billeder fra: Øverst, Formanden fra Landsbyrådet i Kværs-Tørsbøl-Snurom
1. Styregruppemedlemmer fra Dynt-Skelde-Gammelgab
2. Formand for Landdistriktsudvalget og Landsbyrådet i Lysabild
3. Unge fra Student Foundation i Sønderborg
4. Unge fra Kværs-Tørsbøl-Snurom