Transport i landdistrikterne; Andelsforening 2.0

I samarbejde med SydTrafik, Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd, Lysabild Landsbyråd, Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug, en delebilsoperatør og Sønderborg Kommune, er der i pilotprojektet samarbejdet om at skabe bæredygtige løsninger til “Mobility As A Service” (MaaS) indenfor en foreningsstruktur inspireret af tankegangen bag andelsforeninger.

Målsætningerne for projektet var således:

  • at få afdækket mulighederne for et Offentligt – Privat Partnerskab Samarbejde (OPP), der giver mulighed for lokalforankrede kollektive, multimodale mobilitetstilbud.
  • at bygge bro mellem offentlig transport, samkørsel, delebiler og selvstændige initiativer i en bæredygtig samarbejdsmodel, som kommer alle involverede interessenter til gode.
  • at fremme omstillingen til grønne transportformer ved at sikre kørsel i elbiler, højere brug af offentlig transport og samkørsel.

Konklusionen er, at det på nuværende tidspunkt ikke har været muligt at få skabt en bæredygtig økonomi efter pilotprojektets udløb den 1. juli 2019 med de forudsætninger, der er opstillet og afprøvet – MEN der er fortsat et stort potientiale for mulige løsninger, der endnu ikke er afprøvet indenfor tidsrammen i dette pilotprojekt.  Erfaringerne fra projektet er vigtige input på vejen mod at finde fællesskabte løsninger på mobilitetsområdet for en bæredygtig fremtid.

Sønderborg Kommune har stort fokus på landdistrikterne, hvor en stor del af kommunens borgere også bor. Det er derfor vigtigt, at den kollektive transport fungerer. Samtidig har Sønderborg Kommune også en målsætning om CO2-neutralitet i 2029 – her spiller transportområdet en central rolle, hvis målet skal nås.

Visionen for projektet var, på sigt, at give alle borgere i Sønderborg Kommunes landdistrikter bedre betingelser for, at få opfyldt deres transportbehov gennem kollektiv transport, som er afprøvet i det tidligere projekt og tilpasset/driftet i følgeprojektet for at opnå en bæredygtig, dele-økonomisk forretningsplan.

Pilotprojektet har opnået støtte af Trafik, Bygge og Boligstyrelsens pulje til forbedringer af den kollektive trafik i yderområderne og Sønderborg Kommune.

RAPPORTEN:

Bilag til rapporten:

Workshop den 30. januar 2018

Sådan booker du en landsbybus

Definition på frivilligt socialt arbejde

Kør-Mæ-Bænkene – info

G-Patra supplerende oplysninger til Sønderborg-området

Vedtægter til Mobilitetsforeningen

Budget for fremtidig drift af landsbybusser

Det er ikke mulig at booke landsbybusserne efter den 28. oktober 2019 – men styregruppen arbejder fortsat for at finde muligheder for økonomisk rentabilitet fremadrettet.

Kontakt:
Erling Junker, Lysabild Landsbyråd
Niels Peter Nielsen, Kværs-Tørsbøl-Snorum Landsbyråd
Roy Hansen, Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Connie M. Skovbjerg
Landdistriktskoordinator
Sekretariat for landdistrikter
mail: cskb@sonderborg.dk
mobil: +45 28 89 80 21

Nedenfor ses følgende billeder:
1. Kør-mæ-bænke i Lysabild
2. Hitch-hiking fra Kværs
3. Mit-fahr-bank i Hürup (Schlesvig-Flensborg)

 

 

Der er delt erfaringer på mobilitetsområdet i projekt: Benefit4Regions.