AFGRØDER

Links:

*****

Skovdyrkerforeningen Syd: http://www.skovdyrkerne.dk/syd/

Skovdyrkerforeningen Syd er det vores hovedopgave at rådgive i driften af de enkelte ejendomme. Skovdyrkerforeningen kan vurdere, hvilke muligheder der er på din ejendom og give råd om, hvordan du bedst opbygger og passer den, så den opfylder dine ønsker og mål – nu og i fremtiden.

Der opleves i øjeblikket et stort fokus på energipil både politisk og fra jordbrugserhvervet. Skovdyrkerne hjælper dig med at få indblik i energipilens muligheder og risci.

Skovdyrkerforeningen mener: “Ud fra en snæver økonomisk anskuelse, betragter vi energipil som en risikabel afgrøde. Der er endnu meget få erfaringer med pilens tørstofproduktion og markedets afregning af pileflis kendes ikke med sikkerhed.

Som følge af kvaliteten vil markedsprisen på pileflis være lavere end traditionel skovflis. Der skal etableres og aflønnes en afsætningstruktur – måske andelsbaseret – og i øjeblikket kan sikker afsætning ikke tages for givet, da flismarkedet allerede er velforsynet og afsætningen af pileflis vil ske i konkurrence med traditionel skovflis.

Du bør derfor overveje grundlaget for pileproduktion på din ejendom grundigt inden du beslutter dig. Du er velkommen til at kontakte os for yderligere informationer.”

*****

LandTV tager hul på en ny sæson med et nyt program om energipil. Forår, sommer og vinter følger udsendelsen årets gang på virksomheden Ny Vraa Bioenergy i Nordjylland, hvor familien Bach er pionerer inden for produktion af energipil i Danmark.

Energipil er en hurtigvoksende afgrøde, som i disse år sender sine lange rødder ned i stadigt større marker. På få år er det samlede areal vokset til 4000 hektar.
Danmark indtager nu sammen med Sverige en ledende rolle på det europæiske marked for energipil, og pileflis ventes at spille en hovedrolle i produktionen af biobrændsel til erstatning for olie og kul.
Programmet runder derfor også Fjerritslev Fjernvarme, som i en årrække har fyret med pileflis.

http://www.slf.dk/Nyheder/Nyhedsvisning.aspx?Action=1&NewsId=4149&M=NewsV2&PID=8507