Friland – sæt dine boligdrømme fri

Landdistriktudvalget i Sønderborg Kommune sætter fokus på livet på landet og hvordan vi fremtidssikrer dette i relation til stigende energipriser. Ca. 30% af Sønderborg-områdets boliger ligger på landet, det er her vi har de store og ældre huse med oliefyr, gas- og elvarme. Den grønne og billigere fjernvarme kommer ikke ud i landdistrikterne og boligerne skriger på energirigtig renovering og bedre energiklasser.

Udfordringen bliver at ”fixe” denne udfordring, således at livskvaliteten på landet kan fastholdes som et godt alternativ til bylivet.

Landdistriktudvalget lancerer nu en 3-trins raket, som skal skabe debat, involvering og handling i områdets 26 landsbylaug. De tre trin er 1) inspiration udefra, 2) energi roadshows med ZERObolig-vejledninger og 3) energipolitisk debat om landsbyernes rammevilkår. De tre trin forventes at blive affyret over de kommende 12-14 måneder.

Første trin blev affyret lørdag den 26. marts 2011, hvor byråds- og landsbylaugpolitikere tog på studietur til FRILAND på Djursland, for at lade sig inspirere af FRILANDS nybygger-mentalitet. På FRILAND har 25 familier frisat deres drømme om et anderledes liv, hvor hensynet til børn og familien går hånd i hånd med bæredygtig levevis og et arbejdsliv som selvstændig.

Billederne viser FRILANDs huse, som er bygget af genbrugs- eller naturlige materialer med halm og ler som gennemgående råmaterialer. Der spares på varme og el. Energiforsyningen kommer bl.a. fra solvarme-paneler, husstandsmøller og photo voltaic anlæg og spildevandet renses miljørigtigt i selvbyggede pileanlæg.

Projektet startede i 2002, men trods dette er ingen af husene endnu fuldt færdigbyggede og bliver det måske aldrig. For som man siger i FRILAND: så må det tage den tid det tager …

På hjemturen sydede bussen af inspiration og diskussioner, som blev skyllet ned med frisk kaffe og Louises medbragte grønne kage. Se billederne her.

PR