Høringsmaterialer vedr. valgsteder i kommunen

Byrådet i Sønderborg Kommune har i efteråret 2010 arbejdet med en moderniseringaf den måde, vi afholder valg på. Ét af forslagene, der har været drøftet, er en struktur med 17 valgsteder.

Inden Byrådet træffer endelig beslutning i foråret 2011, sendes forslaget i høring.

Det sker for at få så mange input og ideer som muligt – fra så mange som muligt.

Læs:
Følgebrev
Oversigt – 34 valgsteder
Oversigt – 17 valgsteder 


Forslaget sendes hermed i høring i perioden 3. december 2010 til 6. februar 2011 i:

∞ Ældrerådet
∞ Handicaprådet
∞ Landdistriktsudvalget
∞ Integrationsrådet
∞ Landsbyforum

På vegne af

Frank Bodholdt Jakobsen
Formand
Borger- og Demokratiudvalget

Høringssvar sendes pr. mail til mlak@sonderborg.dk, senest den 6. februar 2011