Nemmere lån i udkanterne

Region Syddanmark opretter lånepulje til virksomheder i yderområderne. 20 millioner kroner er afsat. Virksomheder i de syddanske udkantsområder skal ikke tvinges til at opgive gode idéer på grund af skrantende økonomi.

Det mener regionens vækstforum, som opretter en lånepulje på 20 millioner kroner. Pengene er øremærket små og mellemstore virksomheder i yderområderne, som under finanskrisen får stadig sværere ved at skaffe penge til nye projekter.

– Det vil vi gerne ændre, så der kommer vækst og nye arbejdspladser, siger vækstforummets formand, regionsrådsformand Carl Holst (V).

Region Syddanmarks egne undersøgelse viser, at virksomhederne har fået sværere ved at låne penge i løbet af de seneste par år. Desuden er der eksempler på, at virksomheder i yderområderne og på øerne betaler en højere pris for deres lån.

Kræver medfinansiering
Den nye lånepulje skal fungere på markedsvilkår, men det kræver medfinansiering at få del i pengene. Dermed sikrer regionen sig, at puljen ikke erstatter normale finansieringskilder – banker, private investorer og lignende.

– Det er vigtigt, at kriterierne for lånefonden og muligheden for at låne penge afspejler det konkrete projekts bæredygtighed. Med andre ord skal ideerne fra yderområdet være lige så kommercialiserbare som ideer fra alle andre geografiske områder, siger chefkonsulent Liselotte Hohwy fra Dansk Erhverv.

Pengene til puljen stammer fra EU’s strukturfondsmidler.

Læs artiklen her