Høringssvar fra Landsbyforum

P9061260Landsbyforum havde møde den 27. november med efterfølgende præsentation af aktiviteterne på Bakkensbro Skole og julefrokost. Forum har indsendt følgende høringssvar til byrådet vedr. aktiv medborgerskab:

Landsbyforum er et frivilligt dialogforum for repræsentanter fra alle 32 Landsbylaug i Sønderborg Kommune. 7 medlemmer herfra – 1 fra hver af de gamle kommuner – har desuden sæde i Landdistrikts-udvalget. Sammen arbejder vi for, at landsbyerne er levende og eftertragtede bomiljøer med lokalforankring i Sønderborg Kommune. Livskvaliteten er høj og sammenholdet stærkt med aktiviteter og fysiske mødesteder.

Vi hilser ”Det aktive medborgerskab” velkommen, idet det bygger på grundlæggende værdier, som bør drive udviklingen i hele kommunen. Tankerne om, at aktive borgere, foreninger, velfærdsinstitutioner og virksomheder kan gå sammen om at skabe bæredygtige løsninger i fællesskab, er grundelementer i landdistriktsudviklingen, og har fungeret på projektplan i landsbyerne i mange år. Hele organiseringen i Landsbylaug, Landsbyforum og Landdistriktsudvalg er et samspil mellem det offentlig og den frivillige verden, og på landsbyplan i lokalmiljøet sker opgaveløsningen, engagement og opbygningen af bæredygtige fællesskaber. Det ”ligger i generne”, og er grundlaget for et godt liv i landsbyen. Landsbylauget tænker i helheder frem for ”søjler”, som eksempelvis en idrætsforening og interesseklub kan gøre.

Konkrete eksempler kan findes i f.eks. Stolbro/Stolbrolykke, der blev ”Årets landsby 2014”, men også mange andre landsbyer har vist vejen for aktivt medborgerskab, hvor alle – unge, voksne og ældre – har mulighed for og lyst til at bidrage til fællesskabet.

Når kommunen ønsker at sætte fokus på det aktive medborgerskab for at skabe rammer og muligheder for, at alle borgere kan få mere indflydelse på egne og fællesskabets livsforhold, kan landsby-erfaringerne bæres ind. Landsbyforum har dog følgende forslag til forbedringer af forslaget, der er sendt til høring:

1. Etablering af et Medborgerråd bør finpudses, så det ”står på skuldrene” af de eksisterende, velfungerende organisationer på kommuneplan – f.eks. Frivilligcenter Sønderborg, Landsbylaug og Landsbyforum, folkeoplysningen og andre tværgående foreninger

2. Vær varsom med at lægge opgaver og økonomi ud til frivillige, da der i forvejen findes en høj grad af aktivitet. Risikoen er, at de frivillige ”brænder ud”. Aktivitetsniveauet er ikke konstant over tid, men kan variere ”i bølger” og være meget afhængig af de personlige ressourcer. Det er vigtigt med en dialog omkring opgaveløsningen og økonomien hertil, og der skal være plads til både at sige ”til” og ”fra” fra de frivillige side. Frivillighed skal være båret af frivillige.

3. Vær meget opmærksom på kommunikationen, dialog og forventningsafstemning til aktiv medborgerskab i kommunen.

4. Aktiv medborgerskab skaber de bedste rammer for de frivillige, som skal reagere, hvis det ikke matcher. Derfor bør Medborgerskabsrådets opgave være at opfange ”best practice”, støtte det og inspirere og rådgive byrådet om disse. Samtidig skal rådet på baggrund af koordinering mellem eksisterende foreninger opstille barrierer for aktiv medborgerskab, som politikerne kan arbejde for at få fjernet. Der skal være plads til forskellighed.

5. I første omgang er det vigtig at finde fælles fundament. Økonomien kobles på, når dette er afklaret.

6. Medborgerskabsrådet bør revidere de foreslåede opgaver omkring: holde offentlige høringer og fyraftensarrangementer, foreslå formen og organiseringen af en ”frivillighedsbank” (ingen grund til
optællinger og registreringer) eller være for ”udfarende”; medmindre, der følger en lønnet medarbejder med til at løse disse opgaver, og det ikke strider imod de opgaver, der i forvejen varetages af frivillige foreninger og etablerede organer.
Landsbyforum deltager gerne i udviklingsarbejdet med aktivt medborgerskab for at bringe de bedste erfaringer i spil fra organiseringen på landdistriktsområdet.

28. november 2014
Agnes Nielsen på vegne af Landsbyforum

læs resten her: