Høringssvar på Masterplan for handel og turisme

masterplan for handel og turisme“Sønderborg-området skal være centrum for sønderjysk turisme og dermed den mest søgte turistdestination udenfor hovedstaden.” Dette er visionen for kommunen i masterplanen, der sendes til officiel høring nu og indtil den 5. maj. Send dit høringssvar til mroa@sonderborg.dk eller send til cskb@sonderborg.dk inden 1. maj, hvis du ønsker, det skal koordineres med de øvrige landsbyer.

Hele masterplanen: Læs mere her..

Udkastet indeholder forslag om, at den fremtidige tiltrækning af turister primært skal tage udgangspunkt i tre overordnede temaer:

  •  oplevelser i naturen
  •  det kulinariske univers og
  •  områdets spændende historie

Til at understøtte disse er der foreslået en lang række mulige handlinger. Masterplanen skal være et værktøj, som bl.a. aktørerne inden for både handel og turisme kan bruge til at igangsætte og videreudvikle indsatser ud fra. Det er både de overordnede temaer og de foreslåede handlinger, erhvervsudvalget gerne vil have tilbagemeldinger på.

Erhvervsudvalget i Sønderborg Kommune besluttede på sit møde den 15. april 2015, at sende udkastet til Masterplan for Handel og Turisme i offentlig høring. Udvalget ønsker, at masterplanen skal have så bred en opbakning som mulig.