2.2.1 lokale arbejdspladser og erhvervsudvikling på landet

Sis_Sønderborg iværksætter service_0144

Samarbejde med Sønderborg Iværksætter Service

Sekretariat for Landdistrikter har ofte haft den første snak lokalt og derefter henvist lokale iværksættere eller virksom-heder i landdistrikterne til Sønderborg Iværksætter Service (SIS), der ønsker hjælp til opstart og iværksætteri.  SIS har desuden delt erfaringer med udarbejdelse af en forretningsplan på landsbyniveau ved kurset for landsby-laug den 24. november 2018. 

Fra idé til forretningsplan

Jobskaberfunktionen var i perioden 2014-2017 og fra 2018 – 2019 ansat til at understøtte iværksætter eller lokale virksom-heder i landdistrikterne i processen fra idé til forretningsplan. 

Jobskaber Carl Erik Maae på Brunsnæs Strand red IMG_4553
IMG_0270

Landsbyfællesskaber som økonomiske entreprenører, der kan løfte større økonomiske projekter eller tungere samfundsmæssige opgaver

Når lokale landsbyprojekter i de lokale udviklingsplaner beder om det, modtager  de sparring og sekretariatsstøtte fra Sekre-tariat for Landdistrikter. Fem cases har været involveret i dette spændende projekt – støttet med midler fra Landdistriktspuljen og egne timer. Formålet var at undersøge og afprøve forsvar-lige organisatoriske løsninger til tungere, økonomiske og sam-fundsmæssige opgaver vedr. 1.) Broagerland 3.0, 2.) Energi-løsninger fra Sydals, 3.) Iværksætterkøkken i Kværs, 4.) Cykelfærgen over Flensborg Fjord og 5.) Delebank-for-alle.

LAG-sekretariat 2023 - 2027

Fra juni 2023 varetager Sekretariat for landdistrikter desuden LAG-koordinator funktionen for LAG Sønderborg Aabenraa, for at udnytte synergierne på landdistriktsområdet i begge kommuner. 

 

LAG Sønderborg-Aabenraa vil støtte udvikling af erhvervslivet, job, aktiviteter, kultur og naturoplevelser i landdistrikterne med fokus på bæredygtighed med henblik på at øge bosætningen i landdistrikterne.

En dag på Flensborg fjord
PS7_2879 - -® Patricio Soto

Grænseoverskridende sparring

Èt af indsatserne er grænseoverskridende samarbejde og kollegial sparring, for at udvikle landdistrikterne på begge sider af grænsen. En anden indsats er målet om at udnytte potentialerne indenfor landbruget. Dette er bl.a. sket gennem Benefit4Regions projektet. Her var formålet at skabe levende landsbyer på tværs af grænsen ved at opbygge stærke netværk. Fortsættelsen er TOUR-BO projektet, der fokuserer på bæredygtig turisme og lokale fødevarer.

 

Sønderborg som klimavenligt fødevareområde

I arbejdet med klimavenlighed og ønsket om flere lokale jobs, skabtes visionen om “Sønderborg som klimavenligt fødevareområde” i 2016. Her er fokus på klimavenlige og lokale fødevarer samt god mad- og måltids-kultur. “Handleplan for Fødevarer” skal være med til at sætte et positivt aftryk på borgernes livskvalitet og bidrage til, at Sønderborg når målet om at være CO2 neutral i 2029. Missionen er, at øge efterspørgslen og anvendelsen af klimavenlige og lokale fødevarer, og sikre det gode liv i Sønderborg kommune. Desuden er opgaven at øge antallet af salgssteder for lokale fødevarer – som det er sket ved “6400Foodmarket” og Fødevaremarkedet i Sønderborg.

asparges
Spejdernes Lejr - partnere - internt - landsbylaug - snysk - pølser - Rønhaveslagteren - Sune Hansen og Daniel

Sønderborg som klimavenligt fødevareområde - SL2017

Spejdernes Lejr 2017 var en spejderlejr for alle danske spejdere, der løb fra den 22.–30. juli 2017. Den var med sine 37.334 deltagende spejdere den til dato største spejderlejr afholdt på dansk jord. Derudover var der ca. 4.000 såkaldte jobbere, der var frivillige, der sørgede for, at alt fungerede i denne teltby. Lejren var samtidig vært for 4637 spejdere fra 44 lande. Flere landsbyer og Landsbyforum var med til “at sætte spor“.

Landdistriktsudvalget og Sekretariat for landdistrikter fokuserede på lokale fødevarer som løftestang for skabelse af merværdi i flere led i landdistrikterne.