Handlinger i forbindelse med cykelfærge over Flensborg Fjord

Forretningsplan for en soldreven cykelfærge over Flensborg Fjord (2018)

Fra middelalderen og frem til 1875 sejlede der færge mellem Brunsnæs på Broagerland og Holnis i Tyskland. I starten sejlede der to færger med sejl og der var to færgemænd: én fra Brunsnæs og én fra Holnis, som kun måtte sejle folk den ene vej – ikke retur. For det var den anden færgemands lod.

 

De sidste 25 år har der lokalt været talt om at genetablere en cykelfærgerute på strækningen. Ville det være muligt at få en færgeforbindelse etableret igen?

 

Landsbylauget og Sekretariat for landdistrikter samarbejdede i 2016 om et forprojekt. Formålet var at udarbejde en forretningsplan for cykelfærgen over Flensborg Fjord mellem Brunsnæs (dk) og Holnis (ty), der skulle sikre øget vækst og jobskabelse samt sammen-hængskraft over den dansk tyske grænse mellem vandre- og cykelruter, kulturinstitutioner, og de fælles kultur og naturområde på begge sider af grænsen. Hermed blev den fysiske afstand mellem de to befolknings-grupper betydelig kortere, og sam-arbejdet kan øges indenfor turisme, kultur, erhverv og bosætning.

Erhvervsministeriets Landdistriktspulje støttede med 100.000 kr. og Land-distriktsudvalgets forprojektpulje støttede med samme beløb.

 

IMG_2495

Sejllads med Rødsand i sommeren 2019 og 2020

Takket være et lokalforankret fællesskab i Brunsnæs/Iller/Busholm (BIB) blev alle forhindringer ryddet af vejen, og det blev muligt at lave et testforsøg for sejlads mellem Egernsund – Brunsnæs – Langballigau i sommeren 2019. 

 

Naturbeskyttelse og vanddybder ændrede dog de oprindelige planer om en forbindelse mellem Brunsnæs og Holnis.

 

Det blev en stor succes med glade gæster. Sommeren 2020 startede dog anderledes pga. forårets / sommerens Corona-nedlukning af grænsen til Tyskland. 

 

Projektet: “Fælles udviklingsplan for Broagerland og Sydals; Udlevelse i verdensklasse” med støtte af Landdistriktspuljen fra Erhvervs-ministeriet og Puljen til borgerinitiativer i Sønderborg, har medfinansieret PR-midler til cykelfærgen, da denne indgik som en nyudviklede turisme-pakke.

PS7_2879 - © Patricio Soto

TOUR-BO (grænseoverskridende turisme Interreg-projekt)

I perioden 2019 – 2022 indgår cykelfærgen over Flensborg Fjord som en arbejdspakke i TOUR-BO projektet.

 

Projektet TOUR-BO skaber nye bære-dygtige turistattraktioner gennem et stærkt samarbejde mellem offentlige og private turismeaktører. Kulturelle aspekter udforskes, netværk dannes og visionære udbydere bliver synliggjort. Det fremadrettede mål er at skabe en bæredygtig værdistigning i hele regionen.

 

Nye trafikforbindelser kan give anledning til turistmæssig udvikling. For at opnå bæredygtige effekter, bliver der gennem TOUR-BO udviklet en supplerende, strategisk forandring af baglandet i samarbejdet med de kommunale, frivillige og turistmæssige aktører samt virksomheder på begge sider af grænsen. 

 

Det er bl.a. netværkspartnerne TAFF,  Tourism Agency Flensburg GmbH og landsbylauget i BIB, der står bag. Desuden skal der udvikles nye koncepter og produkter gennem borgerinvolvering.