Kategoriarkiv: Landsby

Landsbyforum

Kåring af Årets Landsby_0014

Landsbyforum

Hvert nyt landsbylaug i Sønderborg kommune er automatisk medlem af Landsbyforum. 


Landsbyforum er et frivilligt partipolitisk uafhængig bindeled mellem lokalsamfundene i kommunen og sparringspartner til Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer i Sønderborg Kommune.  

Du kan med fordel kontakte Landsbyforums bestyrelse og hente råd og vejledning. 

 

Eller kontakte én af de andre landsby-laug i kommunen og spørg ind til, hvorledes tingene fungere og hvilke fordele det giver både i hverdagen og fremadrettet.

Kontakt

NY_SAMVÆR_logo

Kontakt

Sønderborg Kommune har siden 2007  haft fokus på landdistrikterne, og har et Sekretariat for landdistrikter, der understøtter landsbyerne i deres udviklingsarbejde. Sekretariatet er placeret i afdelingen: Bæredygtighed, Natur og Landdistrikter, der er forvaltningen til det politiske udvalg: Udvalget for Landdistrikter, Natur og fødevarer.

Her kan du hente inspiration til udfærdigelse af vedtægter, hente hjælp til udvikling af den lokale udviklings-plan og senere sparring omkring gennemførelse af projekterne og  fund-raising m.m., administrativ opstart ved etablering af foreningen, få en ny hjemmeside under Infoland samt en fælles kontakt mail til bestyrelsen m.m.

Hjælp-til-selvhjælp

Kåring af Årets Landsby_0019

Hjælp-til-selvhjælp

Har landsbyen allerede et landsbylaug, lokalråd, landsbyråd eller lignende, men synes, der er brug for tips til at skabe overblik? 

Eller søger du / I inspiration til:


– Formidling og kommunikation? 

– Afholdelse af borgermøder? 

 – Opdatering af den lokale udviklingsplan? 

– Projektarbejde? 

– Forbedret samarbejde i bestyrelsen? 

– En model til at planlægge, gennemføre og evaluere projekter? – Bedre facilitering? Brobygning?

– En guide til succesfulde netværk?


Prøv at hente hjælp i “Værktøjskassen” eller kontakt Sekretariat for landdistrikter i Sønderborg Kommune – se næste kolonne.

Hvad får vi ud af det?

Kåring af Årets Landsby_0040

Hvad får vi ud af dét?

Fordelen for landsbyer med et landsbylaug eller lignende lokal paraply-organisering er medbestem-melse og indflydelse på udviklingen lokalt og på kommunalt plan. 

 

Kommunen understøtter en udvikling af levedygtige lokalsamfund gennem kommuneplanen, og landsbylaugene er dialogpartnere og involveres løbende. Det er byrådets vision, at udvikle landdistrikterne – herunder landsbyerne, så de er levende og eftertragtede bomiljøer med en lokal forankring og identitet. 


Foreningen får et årligt tilskud fra kommunen på 5.500 kr., adgang til hjælp og støtte fra Sekretariat for landdistrikter samt en gratis Infoland-hjemmeside mod, at landsbylauget udarbejder en lokal udviklingsplan. Når den lokale udviklingsplan er færdig, kan der søges tilskud i “puljen til borger-initiativer” til lokale projekter.

 

Vi mener, at deltagelse i lokalt udviklingsarbejde styrker ejerskabet til beslutningerne, virker motiverende og gi´r fornemmelsen af “at gøre en forskel”.

 

Dit landsbylaug bliver automatisk en del af “Sønderborg-modellen”, og kan hente inspiration fra og indgå i et  sam-arbejde med de andre landslaug. Læs under “Landsbyforum” i nedenstående kolonne, hvilke indsatser denne organisering af alle landsbylaug arbejder med. 

Hvordan går jeg igang?

DSC_0568

Hvordan går jeg igang?

Du er velkommen til at kontakte Sekretariat for landdistrikter, Connie M. Skovbjerg, landdistriktkoordinator på mail:  cskb@sonderborg.dk, og lade dig inspirere af, hvorledes de øvrige landsbylaug er etableret. Connie kommer gerne hjem til din arbejdsgruppe og snakker “over en kop kaffe”.

 

Med “landsby” sigtes i denne sammenhæng til samlede bebyggelser med mellem 200 og 1000 indbyggere.

Det kan være en god idé, at en lille arbejdsgruppe planlægger et borgermøder, hvor deltagerne beslutter, om der skal etableres et landsbylaug. 

 

Til dette møde fremlægges et forslag til vedtægter for foreningen. Her deltager landdistriktskoordinatoren gerne med oplæg om strukturen på landdistrikt-området i Sønderborg kommune. 

 

Det har ofte været en god idé at påbegynde udviklingen af en lokal udviklingsplan på borgermødet, da borgerne her planlægger: 


– Hvor vil vi hen med landsbyen indenfor de næste 10 år? 

– Hvad skal der til, for at nå derhen? 

 

Det vil så være den første opgave for landsbylaugets bestyrelse at være tovholder for processen og tage ansvar for skrivearbejdet og se, at ord bliver til handling efterfølgende. Landdistriktskoordinatoren hjælper gerne med at facilitere dette borgermøde. 

Definition

Landsbylaug_012 velkomstfoldere

Definition

Et lokalsamfund bør have en organisation, der koordinerer lokale tiltag og fungerer som kontaktled mellem lokalsamfund og omverdenen. I Sønderborg kommune kaldes denne organisation for et landsbylaug, men fænomenet eksisterer også under betegnelser som lokalråd, landsbyråd, sogneforening, landsbyforening m.fl. 

Betegnelserne dækker alle over det samme: En forening, der fungerer som et talerør udadtil, og som sikrer fælles fodslaw indadtil.

 

Fodboldklubben fokuserer på fodbold, gymnastikforeningen på gymnastik – men mangler du en overordnet forening, der fokuserer på helheden? Og tager sig af de opgaver, som ingen anden eksisterende forening tager sig af? Dét kan et landsbylaug.

 

Opgaverne kan være generel markeds-føring af landsbyen, udarbejdelse af lokale udviklingsplaner samt tiltag, der sikrer sammenhold, identitet og trivsel i lokalsamfundet.

 

Bestyrelsen i landsbylauget er Sønderborg Kommunes kontaktled i sager, der vedkommer lokalsamfundet. 

 

Normalt opkræver et landsbylaug ikke kontingent, men modtager driftstilskud-det fra kommunen for at sikre, at alle borgere i det område, som landsby-lauget dækker, automatisk er med-lemmer. 

Hvordan etablerer jeg et landsbylaug i Sønderborg kommune?

Landsbylaug_012 velkomstfoldere

Definition

Et lokalsamfund bør have en organisation, der koordinerer lokale tiltag og fungerer som kontaktled mellem lokalsamfund og omverdenen.

 

DSC_0568

Hvordan går jeg igang?

Du er velkommen til at kontakte  Connie Skovbjerg, landdistriktkoordinator på mail:  cskb@sonderborg.dk, og lade dig inspirere af, hvorledes de øvrige landsbylaug er etableret. 

Kåring af Årets Landsby_0040

Hvad får vi ud af dét?

Fordelen for landsbyer med et landsbylaug eller lignende lokal paraply-organisering er medbestem-melse og indflydelse på udviklingen lokalt og på kommunalt plan. 

Kåring af Årets Landsby_0019

Hjælp-til-selvhjælp

Har landsbyen allerede et landsbylaug, lokalråd, landsbyråd eller lignende, men synes, der er brug for tips til at skabe overblik? 

 

NY_SAMVÆR_logo

Kontakt

Sekretariatet står til rådighed i afdelingen: Bæredygtighed, Natur og Landdistrikter, der er forvaltningen til det politiske udvalg: Udvalget for Landdistrikter, Natur og fødevarer.

Kåring af Årets Landsby_0014

Landsbyforum

Hvert nyt landsbylaug i Sønderborg kommune er automatisk medlem af Landsbyforum.  Kontakt gerne: Landsbyforum@sonderborg.dk

 

Østerholm

Indbyggere

ca. 85

 

Information

https://www.xn--sterholm-44a.dk/

kontakt@østerholm.dk

 

Det sker

Strandrensning

Fælles grillning i Fjordmosen

 

Vidste du at …

Østerholm har egen slotsruin og egen badebro.

 

Transporttid i bil

Sønderborg: 20 min.

Grænsen: 40 min.

Sygehus: 19 min.

Motorvej: 17 min.

Byen med de mange laug

 

Østerholm er en lille landsby, der ligger i et kuperet terræn op mod Nørreskoven. Landsbyen ligger nærmest i en lille skovlomme, og udtrykket er idyllisk med en stor følelse af uforstyrrethed. Østerholm er den perfekte landsby for ildsjæle, der brænder for fællesskab.

Liv i landsbyen

Østerholm er præget af et stort og positivt engagement med dybe fællesskaber i de mange laugsaktiviteter. Vi har bl.a Nørreskov græsningslaug, æblelaug, Østerholm og omegns spildevandslaug, brolaug og andre mindre laug. Der afholdes også årligt Sankt Hans med fakkeltog gennem skoven til Fjordmosen, byfest og julefest. Generelt er ingen lejlighed for lille til socialt samvær.

Børnepasning, skoler, SFO m.m.

Nærmeste skole er Midtals Friskole med skolegang til og med 8. klasse samt SFO. Der er mulighed for folkeskole i både Guderup og Fynshav, hvor der også findes ungdomsklub og idrætsforening samt et bredt udvalg af dagplejere.

Stemmingsbilleder

Vemmingbund

Indbyggere

ca. 50

 

Information

http://vemmingbund.infoland.dk/

kontakt@vemmingbund.net

 

Det sker

Sankt Hans

Sandslotsbygning

Dragefestival

 

Vidste du at …

Vemmingbund Strand er børnevenlig og er en Blå Flag-strand.

 

Transporttid i bil

Sønderborg: 12 min.

Grænsen: 32 min.

Sygehus: 13 min.

Motorvej: 10 min.

Sol, vand og strand

 

Vemmingbund er et sommerhusområde med få fastboende. Sommerhusområdet er et lille fint område, som ikke bliver større.

Her er kro til selskabsarrangementer, en hyggelig sommercafeteria med god mad med udsigt over vandet og minigolfbane. Stranden er børnevenlig og mærket med Blå Flag.

Liv i landsbyen

Vemmingbund er en sommeraktiv by med aktiviteter fra Sankt Hans til efterårsferien, hvor du bl.a. kan være med til at stryge rejer, lave sandslotte og prøve drageflyvning. Gendarmstien, som snor sig fra Kollund til Skovby, går lige forbi stranden, og der er shelters langs stien. Samarbejdet med de andre landsbylaug på Broagerland gør, at vi er med i væksten.

Børnepasning, skoler, SFO m.m.

Dagpleje, tysk og danske børnehaver, skole og SFO er i Broager, som ligger i cykelafstand. Det samme gælder indkøbsmuligheder.

Stemmingsbilleder

Tandslet

Indbyggere

ca. 635

 

Information

http://www.tandslet.dk/

kontakt@tandslet.dk

 

Det sker

Ringridning

Fastelavnsfest

Musikarrangementer

 

Vidste du at …

Der er to naturlegepladser i Tandsholm Skov.

 

Transporttid i bil

Sønderborg: 18 min.

Grænsen: 37 min.

Sygehus: 17 min.

Motorvej: 14 min.

Vejen til natur og strand

 

Landsbyen Tandslet ligger tæt på naturens friluftsliv, har et godt foreningsliv og et rigt kulturliv med hyggelige musikarrangementer.

Liv i landsbyen

Tandslet har et aktivt forretningsliv midt i byen. Her er købmand, bageriudsalg, pizzeria, frisør og helseklinik. Der er “Den Gamle Bank” i byen, lægehuset ved siden af kirken, og der er murer- og tømrerfirmaer. Kunst- og musikarrangementer foregår i “Den Gamle Bank” og i transformatortårnet eller udendørs. Der er byggegrunde til salg i de to parcelhuskvarterer i tilknytning til den oprindelige by langs landevejen fra Sønderborg til Mommark, hvor der også er cykelsti hele vejen. I Sydalshallen kan man deltage i håndbold, gymnastik, kegling, badminton, fodbold, e-sport og spille tennis på to udendørs tennisbaner. Der er to spor i landskabet på i alt 4,5 km og afmærkede rideruter til hestefolket.

Børnepasning, skoler, SFO m.m.

Der er private og kommunale dagplejere, Naturbørnehave, Tandslet Friskole (op til 9. kl.), SFO samt to områder med seniorboliger i byen.

Stemmingsbilleder