Kom og vær med til at sætte fremtidens dagsorden

Hvad kan vi hver især bidrage med for at skabe en positiv udvikling i landdistrikterne gennem konstruktivt samarbejde?

Siden syv kommuner blev lagt sammen, er der sket meget på landet. Der er nu 26 Landsbylaug med i Landsbyforum og flere er på vej. På den baggrund vil Landsbyforum gerne invitere til et fællesmøde d. 14/3 kl. 18.00 i Skyttehuset på Kær Halvø. 

Sammen med fire politiske udvalg (Teknik og Miljø, Borger og Demokrati, Børn og Uddannelse, Kultur og Fritid) og Landdistriktsudvalget, drøfter mulighederne for at skabe positiv udvikling i landdistrikterne gennem et konstruktivt samarbejde mellem parterne frem mod 2020.

Invitation

Tilmelding inden den 11/3 til cskb@sonderborg.dk