Politik for borgerinddragelse – høring i 4 uger fra 27/2

Siden kommunalreformen i 2007 og fusionen af syv kommuner til Sønderborg Kommune har borgere, kommunens ansatte og lokalpolitikere skullet vænne sig til en ny kommunal struktur.
Tiden er nu inde til at sætte en ny ramme for borgerinddragelse og styrke det lokale demokrati – forstået som den dialog, der er og bør være mellem borgere og byrådet i Sønderborg Kommune, før beslutningerne bliver taget.

Borger- og Demokratiudvalget har tilrettelagt forberedelserne af denne nye politik i et tæt samspil med borgerne. Inspirationen er hentet fra borgerne på diverse møder og gennem en borgerpanelsundersøgelse, hvor mere end 1.500 borgere har budt ind med forslag til en mere
aktiv borgerinddragelse.

Byrådet har sendt 3. udkast til ”Politik for borgerinddragelse” til drøftelse og godkendelse.  Høringsperioden er 4 uger fra den 27/2.

Bilag: Politik for borgerinddragelse – 3. udkast til høring

Høringssvar sendes til Sønderborg Kommune.