Hvad får vi ud af det?

Kåring af Årets Landsby_0040

Hvad får vi ud af dét?

Fordelen for landsbyer med et landsbylaug eller lignende lokal paraply-organisering er medbestem-melse og indflydelse på udviklingen lokalt og på kommunalt plan. 

 

Kommunen understøtter en udvikling af levedygtige lokalsamfund gennem kommuneplanen, og landsbylaugene er dialogpartnere og involveres løbende. Det er byrådets vision, at udvikle landdistrikterne – herunder landsbyerne, så de er levende og eftertragtede bomiljøer med en lokal forankring og identitet. 


Foreningen får et årligt tilskud fra kommunen på 5.500 kr., adgang til hjælp og støtte fra Sekretariat for landdistrikter samt en gratis Infoland-hjemmeside mod, at landsbylauget udarbejder en lokal udviklingsplan. Når den lokale udviklingsplan er færdig, kan der søges tilskud i “puljen til borger-initiativer” til lokale projekter.

 

Vi mener, at deltagelse i lokalt udviklingsarbejde styrker ejerskabet til beslutningerne, virker motiverende og gi´r fornemmelsen af “at gøre en forskel”.

 

Dit landsbylaug bliver automatisk en del af “Sønderborg-modellen”, og kan hente inspiration fra og indgå i et  sam-arbejde med de andre landslaug. Læs under “Landsbyforum” i nedenstående kolonne, hvilke indsatser denne organisering af alle landsbylaug arbejder med.