Indsatsområder i Landsbyforum

Pælesidning_Mommark_0700

Demens venlig kommune

Landsbyforum er et frivilligt, partipolitisk uafhængig bindeled mellem lokalsamfundene i Sønderborg og sparringspartner med det politiske udvalg på landdistriktsområdet i Sønderborg Kommune.

Avnbøl-Ullerup_SankHans

Inspirationsture

De tre personer i Landsbyforum´s bestyrelse er valgt på årsmødet i forbindelse med Landsbytopmødet, der afholdes hvert år inden 1. juli.

Se på nedenstående link, hvorledes du kontakter bestyrelsen.

Kegnæs fyr_0074-Pano

Demens venlig kommune

Her finder du alle dagsordener og referater fra Landsbyforums møder og Landsbytopmøder, hvor formålet har været at fremme dialog og samarbejde mellem landsbylaugene i Sønderborg Kommune.

Brandsbøl-Lunden_03

Tilflytter foldere

Hvis du ønsker at kontakte et landsbylaug, bylaug, lokalråd eller landsbyråd direkte, kan du sende en mail til hele bestyrelsen. Tryk på knappen og se hele listen af landsbyer, der er medlemmer af Landsbyforum.

Dynved_1557_1920pw

Forårsrengøring

Hvis du er valgt ind i bestyrelsen i et landsbylaug, bylaug, lokalråd eller landsbyråd eller lignende paraply-organisering  i Sønderborg kommune, kan du her hente gode råd til dit frivillige arbejde her.

spor_i_landskabet_1_1700x977

Indsatsområder i Landsbyforum

Som et resultat af, at landsbyerne har delt viden og erfaringer siden 2007, ses her initiativer, indsatser og fælles projekter, som Landsbyforum er eller har været ansvarlig for på vegne af landsbyerne i Sønderborg.

årets landsby 2 (002)

Landsbyforum som garant for aktiv medborgerskab

“Vores vigtigste formål er at fremme dialogen og samarbejdet mellem landsbylaugene”, udtaler Agnes Nielsen, formand for Landsbyforum. “Resultaterne herfra er omdrejnings-punktet for indsatserne i det politiske udvalg på landdistriktsområdet.”

IMG_0887 (2)

Organiseringen på landdistriktsområdet

Udgangspunktet for den gode dialog, samarbejde og skabelse af fælles resultater mellem landsbylaugene, Landsbyforum og det politiske udvalg, er en gensidig forståelse for og afklaring af “spillereglerne på banen”. Læs om vores organisering her:

Statsminister Mette Frederiksen besøger Sønderborg mini billede

Indflydelse i det politiske udvalg på området

Syv personer fra Landsbyforum – én repræsentant fra hver af de syv områder, der i 2007 blev til Sønderborg Kommune – har direkte sæde i Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer. Dette sikrer samarbejde og sparring mellem det frivillige og politiske niveau.