Landsbyhøjskole: Længsel efter fællesskab kan blive landsbyernes chance

Landsbyhøjskole Connie + stolerækker  1500 foto Kim Toft JørgensenLandsbyernes stærke fællesskaber kan inspirere det øvrige samfund. Men ildsjælene skal være innovative og gøre sig synlige. Landsbyhøjskolen i Sønderborg Kommune gav ideer at arbejde med.

I mange landsbyer er der stærke fællesskaber eller grobund for stærke fællesskaber, som kan vise det øvrige samfund vejen til bedre balance og bæredygtighed. Men ildsjælene, som findes rundt omkring i landsbyerne, kan godt have brug for inspiration og værktøjer til at få deres lokalområde sat på landkortet.

For at hjælpe dem på vej havde Landsbyforum og Landdistriktsudvalget i Sønderborg Kommune i den sidste weekend i januar inviteret kommunens 31 landsbylaug på Landsbyhøjskole. Hvert laug kunne sende tre-fire repræsentanter til højskolen, der strakte sig fra fredag aften til lørdag middag på Havnbjergs gamle skole med overnatning i Nordals Idrætscenter. Højskolen kulminerede lørdag eftermiddag, da deltagerne var inviteret til uddelingen af de syddanske landdistriktspriser i Svenstrup Forsamlingshus.

 

Det fælles måltid

Landsbyhøjskole Hanne Risgaard 1500 foto Kim Toft JørgensenUndervejs blev der holdt workshops om Iværksætteri og erhvervsudvikling, om Affald som værdifuld ressource og om Madkulturen. Til at give inspiration til madkulturen var indkaldt den lokale iværksætter Hanne Risgaard fra Skærtoft Mølle på Midtals, hvor der dyrkes og males økologisk korn, ligesom gården står for bagekurser og en årlig fødevarefestival. Workshoppen havde også som mål at tage hul på idéudviklingen til, hvordan landsbylaugene kan blive involveret i at være med til at forsyne Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg med lokale fødevarer.

Hanne Risgaard, som har siddet med i regeringens vækstteam og også er involveret i det landsdækkende initiativ Madkulturen, havde netop aftenen før været vært ved den anden af Fødevareministeriets fem folkehøringer, som blev holdt i Sønderborg. Folkehøringerne skal være med til at styrke danskernes mad- og måltidskultur.

– Debatten blandt deltagerne i folkehøringen i Sønderborg viser, at vi gennemgående lægger meget vægt på fællesskab, det at gøre ting sammen og spise sammen, fortalte Hanne Risgaard.

 

Gamle dage – på en ny måde

Landsbyhøjskole deltagere  1500 foto Kim Toft JørgensenIværksætteren har nøje fulgt den udvikling, der er sket i Danmark og andre lande igennem især det seneste årti, hvor antallet af mikrovirksomheder og økologiske landbrug er røget i vejret.

– Der er et kæmpe potentiale i landsbyerne til at skabe fællesskaber og få det til at syde af madkultur. Der er efterspørgsel efter kvalitet som i gamle dage, men nu skal det sættes ind i en ny ramme, og det skal have autenticitet. Den største risiko er at gøre ligesom de andre og at kopiere industrien, sagde Hanne Risgaard, der blandt andet foreslog et rullende supermarked med lokale og årstidsbestemte fødevarer og flere fællesspisninger, hvor maden er produceret med lokale råvarer og uden madspild.

– Vi ser jo, at i storbyer kan man via en ”app” på mobiltelefonen tilbyde, at andre kan komme og spise eller købe den færdiglavede mad, hvis man har overskud. Det kunne være sjovt, hvis der ude på landet kom initiativer, som gav byerne baghjul.

 

Mad til 40.000 gæster!

Landsbyhøjskole tavle  1500 foto Kim Toft JørgensenAllerede da Sønderborg Kommune i efteråret 2013 skrev ansøgning om at blive værtskommune for Spejdernes Lejr 2017, var der lokale fødevareproducenter, som gav kommunens landdistriktskoordinator, Connie Skovbjerg, tilsagn om, at de gerne vil medvirke i et partnerskab om forsyning til lejren. Som bekendt vandt Sønderborg værtskabet foran 20 andre ansøgerkommuner, og i de den følgende dialog med Spejderne er der indgået aftale om, at Sønderborg som et af de lokale initiativer vil sørge for, at hver af de forventede ca. 40.000 spejdere vil blive beværtet med et måltid én gang i løbet af lejren, som ligger i slutningen af juli.

Det er tanken, at landsbylaugene kan spille en rolle, men præcis på hvilken måde, måltidet skal fremskaffes og sammensættes, er ikke defineret på forhånd.

– Vi skal tænke nøje over, hvilken historie, vi vil fortælle og præge spejderne med, sagde Mikkel Harritslev Nielsen, som er Sønderborg Kommunes projektleder for Spejdernes Lejr.

Men allerede i løbet af workshoppen på Landsbyhøjskolen kom der mange gode ideer på bordet, også fra kommunens to naturskoler, som var blandt deltagerne. Et forslag lød at udlevere Måltidskasser med råvarer, som spejdere så skal tilberede, blandt andet i en jordovn.

Der vil blive indkaldt til flere møder for at udvikle ideerne, ligesom det vil blive afklaret med spejderne, hvordan rammerne er for, hvad der rent praktisk kan lade sig gøre.