Motiverede og fremadskuende landsbylaug søges:

Landdistriktsudvalget, Sønderborg


Sønderborg er i en positiv udvikling på energiområdet og ønsker at styrke indsatsen i landdistrikterne. Derfor søges to landsbylaug, der:

  • har motivation og engagement til i fællesskab med borgerne at arbejde med bæredygtighed på flere niveauer
  • tager udgangspunkt i muligheder og ikke begrænsninger
  • trives med at samarbejde om bæredygtige løsninger til fordel for fælles-skabet og den enkelte

Målet er:

  • At man via fælles bæredygtige løsninger på energiområdet* reducerer CO2-udslippet, nedbringer varmeregningerne og dermed gør boligerne mere attraktive, skaber merværdi og arbejdspladser

*Energiområdet indbefatter transport, energiafgrøder, energiforbrug og – renoveringer, lokale fødevarer og serviceydelser. Projektet er et direkte resultat af engagerede borgers ønsker i projekt: ”CO2-neutralitet i landdistrikterne”.

Landsbylaugets rolle:

  • De to landsbylaug vil indgå i et team af fagfolk fra det offentlige, erhvervs-livet og professionelle aktører som videncentre, uddannelses- og forsknings-institutioner, fagorganisationer m.fl.
  • Landsbyen får en meget vigtig rolle i forhold til at udvikle, kvalificere projek-tet, gennemføre forløbet og dokumentere resultaterne – i samarbejde med projektets tovholder og fagteam
  • En helt afgørende forudsætning for at deltage er, at hele landsbyen bakker op og bidrager med dét man kan, for at finde fælles løsninger
  • Erfaringer videndeles med de andre landsbylaug i Sønderborg Kommune

Har du spørgsmål til ansøgningen?

  • Så kan du kontakte Povl Valdemar Nielsen, Kultur og Fritid: 2790 5469, Sille Marcussen Dall, Landdistriktskoordinator: 2790 5459 eller Connie Skovbjerg, projektkoordinator: 2889 8021

Kan du se dit landsbylaug i projekt: ”Bæredygtige landsbyer”?

  • Så send en ”ansøgning” eller tilkendegivelse til Sille (smar@sonderborg.dk) senest mandag, den 19. marts 2012