Netværkskursus for SSF og Landsbyforum

Lars Nielsen, SSF og Agnes Nielsen, Landsbyforumet i Sønderborg Kommune, i gabestokken ved det dansk-danske netværkskursus´ afslutning. (Fotos: Tine Andresen). Formålet med kurset var at knytte tættere bånd mellem de to foreninger ved at lære hinanden at kende. Netværkskurset blev afholdt den 30. – 31. august 2019.SSFs foreningskonsulent Tine Andresen konkluderer, at det netværkskursus, som SSF, SSF-distrikt Skt. Jørgen-Mørvig og distriktets samarbejds-venner fra Landsbyforumet i Sønderborg Kommune havde tilrettelagt sammen på Jaruplund Højskole for et stykke tid siden, som planlagt blev et kursus i styrkelse af samarbejdet hen over grænsen.

”Samarbejdet har virkelig fået et løft”, siger hun men understreger også, at der skal en yderligere intensivering til for at det også bliver en succes for De henved 30 deltagere startede kurset med en kop kaffe på Flensborghus, hvorefter der blev en guidet tur med Gorm Sune Andersen i Flensborg.

Siden drog man til højskolen, hvor middagen og samværet ventede. SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen causerede over det dansk-danske samarbejde.

Lørdag tog man til Danevirke Museum, hvor også udstillingen Dansk i Sydslesvig vakte deltagernes interesse. Det dansk-danske kursus blev rundet af med en fælles middag på en vikingerestaurant i Bustrup/ Busdorf nær Slesvig by.

På Danevirke Museum orienterede Lisbeth Bredholt Christensen om stedet og
museet.

I bedste sommervejr guidede Gorm Sune Andersen kursisterne gennem de mere
eller mindre ydmyge steder i Flensborgs city.

På Jaruplund Højskole causerede SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen om mindretallet og det grænseoverskridende samarbejde.