Publikationer/Links

På denne side er der mulighed for at hente inspiration til landdistriktsudvikling via forskellige publikationer og links til diverse hjemmesider.

Publikationer:

Center for landdistriktsforskning ved SDU

 

Links:

www.genanvendgaarden.dk

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter    www.mbbl.dk

www.legepladsen.dk

 www.nærdemokrati.dk

Bøger:

Udsat! af Knud Vilby