Sundeved Rundt 2011

Landsbyforum har med succes arrangeret årets udflugt “Sundeved Rundt 2011”. Med afgang fra Alsion kl. 18 kørte bussen mod Blans, Avnbøl-Ullerup, Adsbøl, Kværs, Rendbjerg og Skodsbøl, Dynt-Skelde-Gammelgab og Nybøl. Synet af de smukke landskaber blev krydret med lyden af landsbylaugenes stolte beretninger og netop deres landsbyer og sogne. Humøret var højt og snakke gik lystig.

De 25 deltagere repræsenterede både byrådet, Teknik & Miljø, Landsbyforum og Landdistriktsudvalget i Sønderborg Kommune. Her kommer et par indlæg fra deltagerne:

Indlæg fra Adsbøl v. Dorthe Sørensen:

“Her i Adsbøl har vi en strand, hvor vi holder strandrensning en gang i maj måned, så den er ren og indbydende for de strandgædter der måtte komme, der er også en badebro, som vi altid selv har sat op. Vi har hvert år sct. Hansfest – ringridning/ Sommerfest i forbindelse med fællesspisning.

I det klubhus vi har, er det muligt for foreninger at holde aktiviteter, der er hver uge kortspil, kirkekaffe efter aftengudstjenester i vinterhalvåret, de unge mænd har fodbold  på sportspladsen i sommerhalvåret. Dagplejen er der en gang om ugen.

Kirken er fra 1200 tallet og er gennemrenoveret i 1997, det kirkeskib der hænger i kirken er udført af kaptajn Matzen, som boede i Adsbøl.

Genforeningsstenen som er opsat i 1945. Det er en mindesten om både Genforeningen i 1920 og afslutningen af krigen i 1945. Den kaldes også Kongestenen. Kaptajn Madsen afslørede stenen da den blev opsat. Flagstangen der står ved stenen er skænket af rederiet J. Lauritsen. Stenen er fundet på en mark i Bojskov.

Vi har heldigvis fået en skole i Adsbøl igen, Gråsten Friskole har købt Adsbøl skole, har istandsat den rigtig godt ,og det glæder os alle, dejligt at have skolebørn i byen igen.
 
Naturskolen på Gråsten Landbrugsskole er en fantatisk skole ,hvor børn kan komme tæt på dyrene og lære hvordan naturen fungerer. På Landbrugsskolen er der også en lejrskole som alle skoler også fra andre kommuner kan leje sig ind på.
 
Naturskolen, det er skoler og børnehaver i Sønderborg Kommune der kan benytte den. Ovenpå naturskolen arbejdes der på at få Kulturladen oprettet. Det er planen, at man der kan afholde koncerter, spille teater, have malerkurser og udstillinger m.v.”
 

Indlæg fra Avnbøl-Ullerup v. Asmus Madsen:

“Slagteriet som er en stor arbejdsplads i området. Det industriområde, der ligger i Ullerup, hedder Langbroparken. Der er også SAF, som er en foderstofhandel, der har en butik, der hedder Land og Fritid. Avnbøl Ullerup ligger jo rigtig godt, med kun 1.5 km til motorvej, 7 km til Gråsten, 10 km. til Sønderborg og 20 km til Aabenraa.
 
Trafik er et problem, det haster med at kikke på. Der er en motorvej, der snart er klar. Så kommer der øget trafik tværs gennem byerne, og ikke som nu, hvor største del af trafikken stort set kører uden om på Åbenråvej.
Når trafikken øges, vil den krydse skolevejen for børnene både i Avnbøl, hvor de p.t må køre 50 km/tim, og i Ullerup. Her må biler og lastbiler køre 60 km/t og det gør de. MINDST!!!!!
 
Vi har et aktivt og velfungerende brandværn, som har 30 godt uddannede brandfolk. Det er en af de få brandværn, der har så meget mandskab. Vi er begyndt at prikke de næste nye på skulderen, om det ikke var noget for dem.
 
Kirkepladsen er et hyggeligt sted med flere bevaringsværdige huse.
 
Vi mangler byggegrunde. Med synes det skal være over ved skolen og sportspladsen, og ikke ved Philipsborgvej. Det giver for mange steder hvor vejen skal krydses af skolebørn. Her er der 7 byggegrunde, der næsten er klare, der mangler kun kloak og vand osv. Museet er færdig med at søge efter det, de skal. Vi ved ikke, hvorfor vi stadig venter??
 
Natur: Vi kan godt lide det åbne land, og vi kan jo se ud over Tranekjær. Og så har vi jo Avnbølsned, som er en statsskov på ca 65 ha. Her er vi ved at lave 4000m2 “Danseplads”, hvor skolen og borgere kan komme ud og nyde naturen. Der kommer også en sansesti, hvor vi kan komme ud og lære om naturen. Der kommer nok også 11 nye vandhuller. Det har noget med motorvejen at gøre.
 
Der kommer også kunst i Avnbøl. Soklen er støbt, og til efteråret kommer der kunst på soklen.
 
Avnbøl – Ullerup ringridning (Samarbejde mellen ringriderforening og lauget) havde sidste år  25 års jubilæum. Hvor vi var ca. 300 til festen. Men nu mangler vi et sted at være. Vi har tidligere været på matrialegården. Men det kan vi ikke få lov til her i 2011. (Peter Hansen V. råbte straks: “Det er i orden her i år, det har jeg sagt”. Han har modtaget en mail om dato, og nu venter vi på et tilsagn.)
 
Vi arbejder med AU-posten som er et blad vi udgiver 4 gange om året, til ca. 500 husstande, som hører under det gamle Bakkensbro skole destrikt. Det er Avnbøl, Ullerup og Bojskovskov.
 
Ca 4 gange om året, har vi fællesspisning, hvor vi er over 100 mand. Affaldsindsamling, hvor der plejer at kommer over 25 mand. Loppemarked, hvor vi arbejder sammen med Børneunivers = Børnehaven, sfo og dagplejen.
Så tænder vi også juletræ, og har juletræsfest, som er godt besøgt.
 
Brandværnet holder fastelavnsfest. Det har de haft i mange år. Og det klarer de fint selv. Det er besøgt med ca 100 børn fordelt på 4 årgange.


Indlæg fra Dynt- Skelde-Gammelgab v. Marianne Thychsen:

Nedenfor følger forskellige temaer, der blev drøftet undervejs i bussen:

tema 1: Forslag om et uvildigt rådgivende byggeorgan

tema 2: “Hjælp til nænsom afvikling”. Kommunen bør tage større ansvar og styring i processen med at få lukket og slukket de ejendomme, der bare ikke er bæredygtige. Henvisning til arbejdet fra Hjørring kommune. Mere aktiv i planlægning og områdefornyelser gml. link i mailen er udskiftet med http://www.sm.dk/Puljer/by-og-bolig/omraadefornyelse/Sider/Start.aspx

Der er stor social slagside ved en “laden stå til”. Og boligforhold a’la Brønderslevsagen har været tilstede for nogle få år siden – ingen lydhørhed fra daværende kommune. (Ingen kendte aktuelle sager) Det er ikke et arbejde for landsbylaugene, da det ofte er meget konfliktfyldt og landsbylaugene har ofte ikke oplysningerne om ejerforholdene.
 
tema 3: Mere synlighed i fordeling af offentlige midler til klublokaler.

tema 4: Landsbysekretær evt. som en udvidelse af landdistriktskoordinator stillingen. Mere opsøgende over for de laug, der ikke fungerer.

Bilag:

Debat om forsømte huse
Handlingsplan_samlet_071008