Lokale udviklingsplaner (BILAG)

udviklingsplaner

Alle landsbylaug i Sønderborg Kommune, med ganske få undtagelser, har de seneste år arbejdet med udarbejdelse af deres lokale udviklingsplaner.

Læs om alle lokale udviklingsplaner her 

 

Nedenstående tekst er blot en KLADDE i forbindelse med opdatering af den nye hjemmeside:

Adsbøl 

Avnbøl Ullerup

Blans

Brandsbøl-Lunden

Brunsnæs / Iller / Busholm

Dyndved

Dynt Skelde Gammelgab udviklingsplan

Elstrup / Elstrupskov lokale udviklingsplan

Hundslev – Notmark – Almsted´s udviklingsplan, Tillæg 2018 – 2028

Holm

Kegnæs udviklingsplan

Ketting udviklingsplan

Kettingskov

Kværs Tørsbøl Snorum         Revideret år 2017

Kær halvø udviklingsplan

Lysabild udviklingsplan / rulleplan

Mommark 

Nybøl-Stenderup

Oksbøl udviklingsplan

Udviklingsplan for Nordals Landsbylaug PAK_2020

Sebbelev udviklingsplan

Skodsbøl´s udviklingsplan

Skovby udviklingsplan

Smøl Lokal udviklingsplan

Sottrupskov

Stolbro Stolbrolykke udviklingsplan

Svenstrup Tillæg

Stevning udviklingsplan

Tandslet

Vemmingbund

Østerholm udviklingsplan

Både Landdistriktsudvalget i 2014 – 2017 og det nye Udvalg for landdistrikter, Natur og Fødevarer  arbejder med projektet: “Lokale UdviklingsPlaner i 2. generation”, hvor alle udviklingsplaner bliver ajourført, og de sidste landsbyer uden udviklingsplan i skrivende stund, får udarbejdet deres egen plan. Disse udviklingsplaner indgår i sammenhæng med både SAVE-registreringer og landskabsplaner i helhedsplaner for geografiske områder i kommunen.

Visionen er, at landsbyerne er levende og eftertragtede bomiljøer med en lokalforankring i Sønderborg Kommune. Livskvaliteten er høj og sammenholdet stærkt med aktiviteter og fysiske mødesteder.

Målet er 1) udarbejdelse af bevarende lokalplaner, der tager hånd om særlige kulturhistoriske værdier, 2) landsbyer er organiserede i et landsbylaug, 3) nærdemokratiet bidrager til en fortsat opfølgning på udviklingsplanerne og 4) det er attraktivt at bo og drive erhverv i landdistrikterne.

Processen med udarbejdelse af lokale udviklingsplaner vil løbende blive dokumenteret og beskrevet som inspiration til andre, der måtte være interesseret i at lave noget tilsvarende, der kan skabe vækst og udvikling i de danske landdistrikter.

I  2018 og 2019 arbejder Broagerland og Sydals med at skabe fælles udviklingsplaner for deres områder. Projektet understøttes med midler fra Erhvervsministeriets “Landdistriktspulje” og Sønderborg kommunes pujle til borgerinitiativer i landsbyerne. Planen offentliggøres den 22. januar 2020.

Følgende bilag er udarbejdet i projektforløbet:

 

Nedenstående links henviser til diverse bilag fra hele hjemmesiden, der er at finde på den nye udgave: www.sonderborgkom.dk

 

Forprojektet: Færgeguider på Alsfærgen

Evaluerings rapport for sommeren 2016

Evaluerings rapport for sommeren 2017

Data fra segmentanalyse sommeren 2018

Rapport: Færgeguider rundt om Østersøen som byggesten for øget vækst i oplevelses-økonomien (2018)

Forprojekt: Forretningsplan for cykelfærge over Flensborg Fjord

Forretningsplan (dansk)

Forretningsplan (tysk)

Baggrundsmaterialer for forretningsplanen (tysk)

Baggrundsmaterialer for forretningsplanen (dansk)

 

Forprojekt: Æ Sauna Dæ

Rapport fra forundersøgelsen: Æ Sauna Dæ

Projekt: Deleby,

Deleby_et samskabt magasin

 

Inspirationstur:

Rødding – Æbles by Invitation

 

Borgerbudgettering

Indlæg: Oscar Pellicioli, 2015

Divisão de Fomento Agropecuário, Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico,  koordinator for
Borgerbudgettering i Porto Alegre, Brasilien

Etablering af et landsbylaug – hvorfor

Skulpturudveksling:

FremmedART der rykker

World Association of Bricks Artists hosted by

opsamlng fra landsbytopmødet 2019

Kort over mobilitetstilbud

Rapport Nafsi 2019

Kontaktoplysninger:

Kontakt cykelforum

Kontakt kunstgruppen

Kontakt kursusgruppen

Kontakt Demensgruppen

Power-point Årsmødet

Power-point Landsbyforums møde 22/9 2020

Oplæg om samkørsels app v.NaboGo

Referat fra det ordinære møde

Indholdsfortegnelse til www.sonderborgkom.dk

Referat Årsmøde i Forum 22.09.20 (2)

Program Levende landsbyer – hjælp til selvhjælp – den 21. november 2020

ansøgningsskema borgerinitiativpuljen

Invitation Landsbytopmøde 21 oktober 2020

Omtale landsbytopmødet

bilag til Landsbytopmødet:

Levedygtige landsbyer_rapport_web

IGN Hæfte_Levedygtige landsbyer_Ny landdistriktspolitik_Dec2020

IGN Hæfte_Levedygtige landsbyer_Lokal udviklingskapacitet_Dec2020

Oplæg fra Peter Plant

Referat fra landsbytopmøde 2020 (5)

Forretningsorden for Sønderborg Landsbyforums bestyrelse

Skriftlig orientering fra forvaltningen i perioden 2020 05 26 2020 09 08

Skriftlig orientering fra forvaltningen i perioden 2020 09 09 2020 11 24

nyhedsbrev nov – marts 2021

Tilflytterfolder

Segmentanalyse

Nyhedsbrev Landsbyforum 2021 03 01

Invitation til virtuel dialogmøde

Landdistriktsudvikling der virker – Tænketanken URBAN

Oplæg biodiversitet og naturkvalitet

øget bosætning