CO2-neutral landsby

Ved to afholdte ENERGIroadshows i Fynshav og Gråsten, blev deltagerne opdelt i interessegrupper. Vi har valgt at følge op med faktaoplysninger, gode erfaringer og tips til emnet: “CO2-neutral landsby”, på denne side.

Erfa-gruppen har arbejdet med konceptet: Bæredygtige landsbyer. Input herfra har ført til et tæt samarbejde med 3. semester ingeniørstuderende fra Mads Clausens Institut, der har lavet opgave for følgende udpegede test-landsbyer:


Kær Halvø– rapporten har lavet beregninger på energiforbruget på husstandsniveau og kommer med bæredygtige løsninger, der kan nedsætte den enkelte husstands omkostninger til opvarmning. 

Dynt-Skelde-Gammelgab – opgaven handler om CO2-udslip på transportområdet, og giver forslag til nedbringelse af udgiften hertil.

Smøl – de ingeniørstuderende har lavet beregninger på størrelse og økonomi ved etablering af et fælles solcelleanlæg i Smøl. Lovgivningen skal desværre ændres, inden projektet kan igangsættes.

Avnbøl-Ullerup – rapporten handler om bioenergi i landsbyen. Fordele, ulemper og økonomisk rentabilitet.

Transport i Kina– rapporten er et alternativ til danske forhold, da den tager udgangspunkt i et område i Kina.

Forløbet i gruppen “CO2-neutral landsby” har ført til etablering af det næste projekt: ” Bæredygtige landsbyer”. Landdistriktsudvalget forsøger at tage ét skridt af gangen i den rigtige retning for at undgår, at befolkningen i landdistrikterne får større udgifter til energi og opvarmning de kommende år i forhold til andre borgere i kommunen.

Læs meget mere om næste trin:  projekt “Bæredygtige landsbyer”