Puljen til borgerinitiativer, 1. og 2. runde 2021

Til alle landsbylaug i Sønderborg kommune: Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer har modtaget 5 ansøgninger til første runde i 2021 for  “Pulje til borgerinitiativer fra landsbylaugene” på i alt 1.000.000 kr. pr. år. Midlerne skal sikre, at landsbyerne fortsat kan opnå synlige resultater i forhold til kommunens visioner, udvalgets godkendte indsatsområder og landsbyernes lokale udviklingsplaner.

Dead-line for 2. runde er den 25. april 2021.

Formål:
Pulje til borgerinitiativer fra Landsbylaugene støtter op om en tidlig indsats overfor konkrete problemstillinger og projektforslag fra landsbylaugene.

Kriterier:

1. Landsbylaugene er projektholder på projekter, der modtager støtte fra puljen

2. Projekter skal indgå i den lokale udviklingsplan

3. Projekterne skal have 40 procent egenfinansiering*

4. Projekterne skal målrettes mindst 2 af følgende udviklingstemaer:

a. Unge og uddannelse

b. Turisme

c. Styrket erhvervsindsats

d. Øget social sammenhængskraft

e. Øget bosætning

f. Natur

g. Fødevarer

Kriterier for Landsbyforum

  • Projekterne går på tværs af flere landsbylaug
  • Projekterne har som primære formål at skabe udvikling i landbylaugene
  • Projekterne kan ikke være anlæg, da disse skal forankres i landsbylaugene
  • Projekterne skal målrettes mindst 2 af udviklingstemaerne under pkt. 4 ved kriterier for landsbylaugene

Ansøgning og frister:
Landsbylaugene kan sende skriftlige ansøgninger til ”Pulje til borgerinitiativer” en måned forud for hvert møde i Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer, hvor hele udvalget er samlet, dvs. 4 gange pr. pr.  Ansøgningen sendes til cskb@sonderborg.dk.

Ansøgningerne skal indeholde:

1. Projektbeskrivelse

2. Budget (gerne med vedhæftede tilbud)

3. Redegørelse for medfinansiering

*Egenfinansieringen ved ansøgninger til puljen må ikke bestå af medfinansiering fra Landdistriktsudvalgets egen udviklingspulje, men gerne af frivillig arbejdskraft afregnet med 100 kr/time.

40 % af den ansøgte projektsum skal være egenfinansiering fra projektholderens side.

Skabelon til ansøgningen:

Udbetalingsprocedurer og formalia:
Ved tilsagn fra udvalgets udviklingspulje modtager landsbylauget som ansøger en kvittering, der angiver udbetalingsprocedurer og formalia. Udbetaling af tilsagnet kan først finde sted, når alle tilladelser, godkendelser samt dokumentation for, at finansieringen af projektet er på plads, er indsendt til Sekretariat for landdistrikter.
Senest 2 måneder efter afslutning af projektet, indsendes en rapport med regnskab og evaluering.

Spørgsmål: Connie M. Skovbjerg, landdistriktskoordinator, mobil: 28 89 80 21 eller cskb@sonderborg.dk