Tilskud gives til bevaringsværdige bygninger i Sønderborg Kommune

Er du ejer af en bevaringsværdig bygning og bebor den, har du
mulighed for at søge tilskud til udvendige forbedringer.

Ansøgningsfrister: 1. maj, 1. august og 1. november 2021.

Klik på billedet og læs mere: