Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer

visionDet er byrådets vision, at landsbyerne er levende og eftertragtede bomiljøer med en lokalforankring i Sønderborg Kommune. Livskvaliteten er høj og sammenholdet stærkt med aktiviteter og fysiske mødesteder.

Udvalget vil arbejde for, at kommunen er førende i landet, når det drejer sig om at skabe gode levevilkår, arbejdspladser og vækst i landdistrikterne.

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer er et §17 stk. 4 udvalg efter den kommunale styrelseslov under udvalget:  “Økonomi”, der arbejder for at nå ovennævnte vision på landdistriktsområdet i Sønderborg Kommune. Udvalget består af 5 byrådsmedlemmer, 7 personer fra Landsbylaugene og 2 fra forvaltningen samt landdistriktskoordinatoren som sekretær.

Udvalgets medlemmer:

 Politikere:  Navn:
Adresse:
 Mail:  Telefon

/mobil:

  Charlotte Engelbrecht, formand Egevej 17, Adsbøl, 6300  Gråsten  cre@sonderborg.dk  27900214
  Kirsten Bachmann, næstformand  Påkjær 25, Nybøl, 6400 Sønderborg  kba@sonderborg.dk  27903990
  Kristian Beuschau Nørre Landevej 74, Kegnæs, 6470 Sydals  kbe@sonderborg.dk  27903986
  Tom Hartvig Nielsen Bakken 37, 6440 Augustenborg  thn@sonderborg.dk   27903978
 Daniel Staugaard  Sundgade 6, 6320 Egernsund  dasa@sonderborg.dk  51222354
Frivillige:   Landsbylaug:    
Gl. Gråsten: Niels Peter Nielsen Kværs-Tørsbøl-Snurom ingeniels@kgnielsen.dk  25113800
Suppleant: Hans Jørgen Bollmann Kværs-Tørsbøl-Snurom Bollmann@bbsyd.dk  74659425
Gl. Sundeved: Asmus Madsen Avnbøl-Ullerup asmus.ulleruplund@gmail.com  21763130
Suppleant: Karsten Fanø Blans Fanoe@hotmail.com  61776781
Gl. Broager: Helle Johannsen Dynt-Skelde-Gammelgab fiv.helle@pc.dk  21632340
Suppleant: Ingebeth Clausen Smøl clausen1818@gmail.com  23461523
Gl. Sønderborg: Kenni Nielsen Kær Halvø hannekenni@gmail.com  25789177
Suppleant: Poul Hyldegaard Madsen Kær Halvø pom@outlook.dk  22641339
Gl. Nordborg: Agnes Nielsen Svenstrup nielsen@moisen.net  40989289
Suppleant: Kent Mynch Nordals Landsbylaug PAK kent@mynch.dk  23432770
Gl. Sydals: Erling Junker Lysabild ejja@bbsyd.dk  23614729
Suppleant: Jette Linaa Schou Christensen Mommark linaa68@gmail.com  23609960
Gl. Augustenborg: Karin Autzen Asserballe karin.autzen@kingfood.dk  51838883

Formål og opgaver

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer

  • er dialogpartner for Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme og herunder i spørgsmål om at oprette landsbyråd og landsbylaug.
  • rådgiver om organisering af landdistriktsområdet, er sparringspartner til landsbylaugene og sikrer vidensdeling mellem disse.
  • fordeler efter politisk godkendte retningslinjer midler til landdistrikterne (eksempelvis: midler til de enkelte landsbylaug, projektmidler, midler til internet m.v.)
  • koordinerer arbejdet med udviklingsplaner og bidrager til at landdistrikterne bliver landskendte som attraktive bosætningsområder.

For at give udvalget større gennemslagskraft:

– skal udvalget i større grad end hidtil inddrages som høringsorgan i alle relevante sager hos de stående udvalg og økonomiudvalget

– desuden skal al kontakt fra de stående udvalg til det enkelte landsbylaug foregå med Landdistriktsudvalgets forvaltning som cc. (Sekretariat for landdistrikter)

Referater: læs her

Kontakt i forvaltningen:

Niels Bøgskov Frederiksen
Chef for Turisme og Landdistrikter
Mail: nbfr@sonderborg.dk
Mobil: 27906990

og Landdistriktskoordinatoren i Sekretariat for landdistrikter.

Kontakt i Sekretariat for landdistrikter:

Connie M. Skovbjerg,
Landdistriktskoordinator,
mail: cskb@sonderborg.dk,
mobil: 28898021

Carl Erik Maae
Jobskaber i landdistrikterne
mail: came@sonderborg.dk
mobil: 27905469

Åse Ditlefsen Ferrão
Projektleder fødevare-området (TOUR-BO)
mail: sefe@sonderborg.dk
mobil: 27501068

 

Visioner – postkort.

Landdistriktsudvalget har ved møde den 4. september 2014 besluttet at arbejde med følgende indsatsområder i perioden 2014 – 2017. Ved møde den 6. marts 2018 afstikkes retningslinjerne for 2018 og frem.

Generelle indsatsområder:

1. Helhedsplaner og Lokale Udviklingsplaner i 2. generation
2. Bæredygtighed i landsbyerne
3. Decentralisering og lokalforankring
4. Skabelse af levende og eftertragtede bomiljøer
5. Højnelse af livskvaliteten og sammenholdet

Særlige indsatsområder:

1. ”Det gode værtskab” overfor nye tilflyttere
2. Aktiviteter i lokalsamfundene på tværs af generationer fremmes
3. Transport i landdistrikterne skal prioriteres og nytænkes
4. Turisme som vækstpotentiale i landdistrikterne med udgangspunkt i historiske, stedbundne og menneskelige ressourcer
5. Kommunen understøtter lokale arbejdspladser og erhvervsudvikling, der fremmer indsatsen overfor iværksætteri og jobskabelse på landet
6. Hurtig og stabilt internetadgang til alle i landdistrikterne, dvs. hurtigt bredbånd til alle

Status på indsatsområder pr. 28/2 2018: Læs her