Snart kører der igen landsbybusser i Sønderborg

Med Mobilitetsforeningen som drivkraft og hjælp fra Sønderborg Kommune er det lykkedes at få en ny periode med landsbybusser i Sønderborg Kommune. Busserne kan bookes fra 15. august – hvor busserne lanceres ved et arrangement i Kværs. Projektet er primært støttet af Erhvervsministeriet, mens LAG-midler understøtter markedsføringen.


De fleste danske biler kører det meste af tiden kun rundt med føreren. Det ville være bedre for både privatøkonomien, samfundsøkonomien og miljøet, hvis der sad flere i hver bil. Det er tankegangen bag forsøg med samkørsel, delebiler og landsbybusser, som de senere år er gennemført flere steder i landet – også i Sønderborg Kommune.


Det nye projekt med landsbybusser, som foreløbig fungerer frem til august næste år, bygger videre på de erfaringer, der er høstet tidligere.


– Projektet med landsbybusserne rummer så meget af det, vi gerne vil – bæredygtighed, klima, mobilitet, kom hinanden ved og udvikling af landdistrikterne. Vi har en ambition om at gøre verdensmål til hverdagsmål og om, at bæredygtighed skal starte hos den enkelte. Men vi ved også, at det skal være nemt at håndtere, og derfor er jeg glad for, at app’en ”nabogo” er udviklet. Via den kan man nemt arrangere samkørsel eller leje bussen. Det er bare med at komme i gang, lyder det fra Charlotte Riis Engelbrecht, formand for udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer i Sønderborg Kommune.


Det er ønsket med Mobilitetsforeningen, at landsbybusserne og muligheden for at koordinere samkørsel blot er startskuddet til mere grøn transport og bedre mobilitetsservice i landdistrikterne. Efterhånden kan delebiler, elcykler og deletrailere også kobles på, så borgere får en mere fleksibel adgang til services, som de ellers ikke har ved hånden.


– Vi vil gerne understøtte bosætningen på landet, og det betinger, at vi arbejder på at imødegå de udfordringer, som nogle oplever, når de fx ikke selv har bil. Samtidig bidrager vi til dagsordenen, der handler om både miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Mange unge vil gerne bo på landet med de fordele, det har i form af fx rimelige boligpriser og god plads til børn, og jeg håber, de er med på at gå foran med deres lette tilgang til digitale platforme, at de vil bruge appen ”nabogo” og dermed styrke bæredygtig transport på landet, siger Charlotte Engelbrecht.


FAKTA
Der har tidligere været landsbybusser i Skelde, Lysabild og Kværs-området.
Det nye projekt gennemføres af Mobilitetsforeningen, som er en paraplyforening for alle kommunens landsbylaug. Niels Peter Nielsen, Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbylaug, er formand.


Busserne får base i Kværs og Tandslet. For busserne bliver der fast pris på 70 kr. pr. time / maks. 560 kr. pr. dag og frit kilometerantal. Alle, der bor i et af Sønderborg Kommunes 36 landsbysamfund, kan booke bussen.


Der er plads til ni personer i bussen, som således egner sig godt til fælleskørsel af fx børn, der skal til sport eller spejder, familieudflugter mv.


Bussen bookes ved at downloade appen ”nabogo” via enten App Store eller Google Play. I appen kan du vælge enten ”samkørsel” eller ”landsbybusser”.

Samkørsel er for borgere med bil, som gerne hjælper andre fx uden bil eller bare gerne vil møde andre.


Se mere på www.kom-hinanden-ved.dk

 

Kontaktinformation:
Udvalgsformand Charlotte Riis Engelbrecht, tlf. 27 90 02 14, mail: cre@sonderborg.dk

Landsbyudvikler Carl Erik Maae, tlf. 27 90 54 69, mail: came@sonderborg.dk
Landdistriktskoordinator Connie M. Skovbjerg, tlf: 28 89 80 21, mail: cskb@sonderborg.dk

Formand for Mobilitetsforeningen, Niels Peter Nielsen, tlf. 25 11 38 00, mail: ingeniels@kgnielsen.dk