Tilskud gives til bevaringsværdige bygninger i Sønderborg Kommune

Er du ejer af en bevaringsværdig bygning og bebor den, har du mulighed for at søge tilskud til udvendige forbedringer?

Tilskudsmuligheder
Der gives tilskud til bevaringsværdige ejer- og andelsboliger.

Bygningsforbedringsudvalget afholder yderligere 1 møde i 2021, hvor det er muligt at få ansøgninger behandlet på følgende dato:

Mødedato: 1. december 2021
Ansøgningsfrist: 1. november 2021

Tilskuddets størrelse og vilkår
For bevaringsværdige bygninger (bevaringsværdi 1-4) gælder, at tilskuddet højst kan udgøre 1/3 af de støtteberettigede udgifter.

De ansøgte renoveringsarbejder må ikke være igangsat, førend der er givet endelig tilsagn om støtte. Istandsættelsesarbejderne skal enten opretholde bygningens nuværende bevaringsværdi eller fremme husets oprindelige udtryk ved at anvende oprindelige materialer og udformningsprincipper.

Der ydes ikke tilskud til arbejder, hvor den samlede udgift ligger under 20.000 kr.

Udgifter til tinglysning af deklaration betragtes som en støtteberettiget udgift, når tilskuddet overstiger 50.000 kr.

Dog stilles vilkår om, at støttesumme over 50.000 kr. tilbagebetales i tilfælde af, at ejendommen sælges indenfor 10 år efter udstedelse af bevillingen.

Ved beløb under 50.000 kr. skal der ikke tinglyses deklaration.

Retningslinjer kan findes under links: Læs mere her