Tilskud gives til bevaringsværdige bygninger i Sønderborg Kommune

Er du ejer af en bevaringsværdig bygning og bebor den, har du
mulighed for at søge tilskud til udvendige forbedringer.

Læs mere her.