Tilskud gives til fredede og bevaringsværdige bygninger i Sønderborg Kommune

Er du ejer af en bevaringsværdig bygning og bebor den, har du mulighed
for at søge tilskud til udvendig istandsættelse. Trænger dit bevaringsværdige hus til nyt tag, eller er ydermurene og facadeudsmykningerne nedslidte? Læs mere her.I så fald er der mulighed for at søge tilskud til udvendig istandsættelse
hos Bygningsforbedringsudvalget i Sønderborg Kommune.

Har du lyst til at vide mere om mulighederne, kan du rette henvendelse
til bevaringsarkitekt Rudi Hønborg Benkjer på tlf: 88 72 75 61 eller på
e-mail: rubn@sonderborg.dk

Du kan også læse mere på Sønderborg Kommunes hjemmeside:
www.sonderborgkommune.dk/borger/bygningsforbedringsudvalget
Ansøgning om tilskud til istandsættelse kan ske løbende.

Der afholdes 1 møde i december 2018 og 4 møder igen i løbet af 2019.