Puljen til borgerinitiativer fra landsbylaugene i Sønderborg, 3. runde 2018

Til alle landsbylaug i Sønderborg kommune: Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer åbner op for anden tredje og sidste runde i 2018 for  “Pulje til borgerinitiativer fra landsbylaugene” på i alt 1.000.000 kr. pr. år. Midlerne skal sikre, at landsbyerne fortsat kan opnå synlige resultater i forhold til kommunens visioner, udvalgets godkendte indsatsområder og landsbyernes lokale udviklingsplaner. Dead-line:  1. novmber 2018.

Formål:
Pulje til borgerinitiativer fra Landsbylaugene støtter op om en tidlig indsats overfor konkrete problemstillinger og projektforslag fra landsbylaugene.

Kriterier:

1. Landsbylaugene er projektholder på projekter, der modtager støtte fra puljen

2. Projekter skal indgå i den lokale udviklingsplan

3. Projekterne skal have 40 procent egenfinansiering*

4. Projekterne skal målrettes mindst 2 af følgende udviklingstemaer:

a. Unge og uddannelse

b. Turisme

c. Styrket erhvervsindsats

d. Øget social sammenhængskraft

e. Øget bosætning

f. Natur

g. Fødevarer

Ansøgning og frister:
Landsbylaugene kan sende skriftlige ansøgninger til ”Pulje til borgerinitiativer fra Landsbylaugene” en måned forud for hvert møde i Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer, hvor hele udvalget er samlet, dvs. 4 gange pr. år (dog kun 3 gange i 2018).  Ansøgningen sendes til cskb@sonderborg.dk.

Ansøgningerne skal indeholde:

1. Projektbeskrivelse

2. Budget (gerne med vedhæftede tilbud)

3. Redegørelse for medfinansiering

*Egenfinansieringen ved ansøgninger til puljen må ikke bestå af medfinansiering fra Landdistriktsudvalgets egen udviklingspulje, men gerne af frivillig arbejdskraft afregnet med 100 kr/time.

40 % af den ansøgte projektsum skal være egenfinansiering fra projektholderens side.

Forslag til skabelon til ansøgningen:

Udbetalingsprocedurer og formalia:
Ved tilsagn fra udvalgets udviklingspulje modtager landsbylauget som ansøger en kvittering, der angiver udbetalingsprocedurer og formalia. Udbetaling af tilsagnet kan først finde sted, når alle tilladelser, godkendelser samt dokumentation for, at finansieringen af projektet er på plads, er indsendt til Sekretariat for landdistrikter.
Senest 2 måneder efter afslutning af projektet, indsendes en rapport med regnskab og evaluering.

Spørgsmål: Connie M. Skovbjerg, landdistriktskoordinator, mobil: 28 89 80 21 eller cskb@sonderborg.dk