Tilskud gives til fredede og bevaringsværdige ejer- og andelsboliger

bygning_400Bygningsforbedringsudvalget uddeler beløb til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger efter kapitel 4 i byfornyelsesloven. Der er bevilget penge til udgangen af 2015.

Læs mere her