Webaftener i 2023

Også i 2023 vil der blive afholdt webaftener. Sæt allerede nu kryds i kalenderen på følgende datoer:

1.marts, 16. maj, 12. september og 15. november, alle dage kl. 17.30-20.00

Datoerne er valgt i lige/ulige uger og på tirsdag/onsdag således så mange som muligt kan deltage.

Tag din computer med og få gode råd og vejledning til eksempelvis landsbylaugets hjemmeside og den tilhørende app.

Send mail med tilmelding til førstkommende arrangement d. 1. marts til came@sonderborg.dk senest tirsdag d. 28.02.23 kl. 12.00 (der serveres en sandwich)