Månedsarkiv: november 2012

Landdistriktspuljen

På finansloven for 2013 er der afsat 22,1 mio. kr. til Landdistriktspuljen i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. En del af midlerne anvendes til forsøgsprojekter, og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter indkalder nu ansøgninger om tilskud til disse forsøgsprojekter. Læs resten