Landdistriktspuljen

På finansloven for 2013 er der afsat 22,1 mio. kr. til Landdistriktspuljen i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. En del af midlerne anvendes til forsøgsprojekter, og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter indkalder nu ansøgninger om tilskud til disse forsøgsprojekter.

I 2013 giver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter prioritet til projekter, der formår at udvikle, realisere, fremhæve eller på anden måde sætte fokus på ”turisme i landdistrikterne” og projekter med relation til ”nedrivning og genanvendelse af byggematerialer”.

Ansøgningsfristen er fredag den. 4. januar 2013, kl. 12.00.

Læs mere om Landdistriktspuljen på livogland.dk

Læs mere om forsøgsprojekter under Landdistriktspuljen på livogland.dk