Projekt: Bæredygtige landsbyer

Landdistriktsudvalget i Sønderborg Kommune vil de næste år arbejde tæt sammen med Dynt-Skelde Gammelgab Landsbylaug (med ca.  200 husstande) og Landsbylauget på Kær Halvø (ca. 230 husstande) om projektet: Bæredygtige landsbyer.

Ved at klikke ind på fanebladene og læse underteksten, kan du følge med i, hvorledes de to landsbyer arbejder med bæredygtighed indenfor 5 kategorier. Underteksten er status over resultaterne pr. 1/11 2014.

1BOLIGEN:

 • Studerende fra Mads Clausens Institut har i samarbejde med Landsbylauget på Kær lavet energiberegninger , der har ført til at Sønderborg Fjernevarme etablerer fjernevarme på Kær Halvø. Dette har afstedkommet en investering i ca. 2.850.000 kr. (pr. 1/11 2014)
 • Der er udarbejdet ca. 40 energirapporter på Kær Halvø, og ved rundspørge i sommeren 2014 har 12 husstande fortalt, at de har lavet energirenoveringer til en værdi af 2 mio kr. Otte familier på Kær har deltaget i kurset: “Blik klogere på din bolig”, hvor energirenoveringer har været hovedtemaet.  ProjectZero og ZeroBolig har været partner på denne del af projektet
 • Dynt-Skelde-Gammelgab har afholdt håndværkermesse d. 30/10 2012
 • 25 husstande har fået udarbejdet energirapporter
 • ProjectZero, Energitjenesten og Sekretariat for Landsbylaug arrangerer nogle møder for borgerne i landdistrikterne om råd i forbindelse med skrotning af oliefyr i efteråret/vinter
 • Målet var energiinvesteringer på ca. 5 mio i hver landsby i perioden 2011 – 2014. Dette mål er nået på Kær Halvø, og i Dynt-Skelde-Gammelgab vil blive udarbejdet et investeringsbarometer, der viser summen af investeringer på landsbyplan

2. TRANSPORT

cykelbox_webknap delebus_webknapdelecykel_webknap

 

 

 

 • 13 personer har taget et Kør-Grønt-Kørekort på Kær Halvø og sparet i gns. 35% brændstof
 • Dynt-Skelde-Gammelgab har fået etableret aflåste cykelbokse på Broager Busstation, hvorfra cyklisterne kan tage med bussen til bl.a. Sønderborg, Nordborg hver halve time og der følger ombygninger af venteværelset, så flere kan aflåse deres cykler, mens de er på arbejde / studier eller lignende. Muligheden for at stille sin cykle et aflåst sted skal motivere til mere cyklisme
 • Forbedringer for cyklisterne på Kær ved rampekrydset ved Vestermark
 • 2 el-cykler som delecykler til borgerne på Kær
 • Der arbejdes med en ansøgning til puljen: “Alternativ kollektiv transport til landdistrikterne” og Landdistriktsudvalget har stillet en 9-personers bus til rådighed i landsbyen Dynt-Skelde-Gammelgab i 2,5 mdr. forsøgsperiode for at kvalificere ansøgningen. Kan man mindske privatbilismen og få folk til at tage bussen? Fælleskørsel? Delebilsordninger?

3. FØDEVARER

 • 2 x 12 personer har deltaget i madkursus i Ny Nordisk mad  på Kær Halvø og i Dynt-Skelde-Gammelgab. Deltagerne medbringer selv nogle af råvarerne, og der skal etableres et fælles ”spisekammer-laug” på sigt
 • Naturens Dag 2013 havde Ny Nordisk mad på menuen
 • Inspirationsbesøg i “Den selvforsynende landsby” i Vester Skerninge på Fyn

4. AFGRØDER

 • Vi vil forsøge at plante energiafgrøder på et areal og lade dette forsøg være basis for udregninger omkring rentabiliteten ved beplantning af energiafgrøder på f.eks. lejede arealer (Kommunens arealer, som udlejes til private) eller tomme grunde m.m.
 • Kan der med fordel plantes/høstes eller genbruges affald, så det bliver rentabel med biomasse til fjernvarmen? Svaret indgår i projektet i 2015

5. SERVICE

 • I 2015 vil Landdistriktsudvalget have fokus på de lokale mødesteder, som skal udbygges til små borgerserviceenheder, så lokale i landsbyerne ikke skal køre til eksempelvis Sønderborg for at få service – dermed besparelser på transporten. Disse lokale mødesteder skal følgende være mulig:

– Modtagelses og afsendingssted for pakkepost ved internet handel
– Mødested for fællesskaber på tværs af generationer
– Kommunal service via f.eks. Skype – borgernær service
– Netcafé, læringsmiljø for digital service
– Rugekasse for iværksætteri på landet / i lokalsamfundet
– ”Matchmakingzoner”

6. SYNLIGGØRELSE:

huset
www.voresenergiby.dk samler op på erfaringer og deler viden med borgerne i Esbjerg, Svendborg og Sønderborg.

 

 

Deltagende landsbyer:

Dynt-Skelde-Gammelgab 

Kær Halvø

 

Handlinger: 

Tidsplan og forløb, klik her

Projektbeskrivelse, klik her

 

Energi-ambassadører i Dynt-Skelde-Gammelgab:

Børge og Nora Hansen, Ivar Dall samt Rudi Cargnelli, Skelde

Frede Tychsen og Torben Nielsen, Gammelgab

Bent Have og Marianne Tychsen, Dynt

 

Hjælp hentes hos Conni Jacobsen: 74 12 41 91

 

 

 

 

Landsby-kontakter på Kær Halvø:

 

  Jørgen Wilkenskjeldt og Svend Aage Voss

 

 

 

Kontaktperson på projekt Bæredygtige Landsbyer:
Connie M. Skovbjerg, projektkoordinator, cskb@sonderborg.dk, mobil: 2889 8021

 

Afrapportering til “Grøn Vækst” puljen

Bilag vedrørende “2 til 1 bil”

Bilag vedrørende “Sammen producerer vi energien”

Bilag vedrørende “Sammen nedsætter vi boligens energiforbrug”

Bilag vedrørende “Sammen producerer vi maden del 1”

Bilag vedrørende “Sammen gør vi det lettere at få service på landet”

Afrapportering til Cykelpuljen

Kort oversigt over effekter

 

Skrot oliefyr – kampagnen

Invitation september 2015

Invitation efteråret 2016

Annonce efteråret 2016

Invitation til præsentation af nærvarmeløsninger december 2016

vitation efteråret 2017

Folder til omdeling efteråret 2017

Analyse af effekterne af  “Skrot dit oliefyr” og “Fix din varmekilde” efteråret 2017

 

Udfasning af gas- og oliefyr – i områder udenfor nuværende og kommende forsyning nov 19

Varmeplan 2015

Roadmap2020

Invitation til Roadmap 2025 Kick-off

Roadmap 2025

Kom godt fra start med dit nye hus – efterår 2018

Kom godt fra start med dit nye hus – foråret 2019

Kom godt fra start med dit nye hus – efteråret 2019

Invitation Energirigtige feriehuse – efteråret 2019

Folder: Klimavenlige feriehuse

 

Invitation til varmepumpeaftener – ProjectZero februar 2020