Case 1: Broagerland 3.0

Indledning - billede

Formålet med projektet Broagerland 3.0 (2019-2022) var at bane vejen inden for udviklingen af bo- og erhvervsfællesskaber. Centralt og banebrydende for projektet var, at bo- og erhvervsfællesskaberne skulle ejes af Broagerlands befolkning. Indflytterne og brugerne ville blive lejere. Der skulle etableres en styrende organisering, med tilknytning til Broagerlands befolkning og de eksisterende fem landsbylaug (Vemmingbund, Skodbøl, Dynt-Skelde-Gammelgab, Brundnæs-Iller-Busholm og Smøl) og Broager Udviklingsforum. 

Denne organisation skulle kunne opkøbe, etablere og sikre den generelle drift af de etablerede bo- og erhvervsfællesskaber. Det enkelte bo- og erhvervsfællesskabet skulle have sin egen daglige ledelse, hvor rammerne kunne fastsættes i samarbejde med den overordnede organisation.

Et andet vigtigt aspekt af projektet var at få undersøgt og kortlagt, hvilke lovgivende barrierer der eventuelt forhindrer projektets realiserings-muligheder. Projektet ville gerne have ”frilandsby” status – og havde fået støtte fra “Landdistriktspuljen” til gennemførelse af pilotprojektet.

Her ses en præsentation af projektet den 13. august 2021 i forbindelse med Broagerland som én af tre kandidat til Årets Landsby 2021 – se program og optagelser fra dagen. I staten af projektet var denne folder udarbejdet, der fortæller om pilotprojektet.

I sidste del af projektet lavede en arbejdsgruppe et prospect “Mødestedet“, som  blev præsenteret som et eksempel på et fiktivt bo- og erhvervsfællesskab. De samlede erfaringerne fra projektet ses HER.

 

Som afslutning på projekt: “Landsbyfællesskaber som økonomiske entreprenører” har vi valgt at lade Syddansk Universitet i Sønderborg (SDU) ved Jane Pedersen, evalueret på forløbet i november/december 2023 ud fra deltagernes synsvinkel. Evalueringen fokuserede på tre nøglepersoners deltagelse i projektforløbet. Læs hele evalueringen HER.

 

De bedste råd fra deltagerne i styregruppen til andre, der ønsker at arbejde med et udviklingsprojekt af dén størrelse er:

• Det er vigtigt med en stærk, lokalkendt frontfigur med gennemslagskraft, der ikke lader sig slå ud.

• Hold projektet på et jordnært niveau og vær tro mod egne tanker og ideer.

• Gennemtænk ideer, men husk at ideer også kan tænkes ihjel – nogle gange er der brug for handling og initiativ!

• Husk et komplekst projekt tager lang tid, så fortvivl ikke.

• I kan ikke være alt for alle, men meget for mange. Sæt rammerne og inviter dem indenfor, der har lyst, gejst og ressourcer til at arbejde med.

• Vær tydelig og transparent i jeres dialog med lokalsamfundet.

forløb - billede

Visionsseminar:

Landsbyinteresserede fra hele landet blev inviteret til inspirations-webmøde den 20. august 2020. Se invitationen her.

Fællesmøde med valg af arbejdsgruppe:

Eksempel på struktur til arbejdsgrupperne og invitation til møde den 18. juni 2020 for dannelse af arbejdsgrupper.

Informations- og debatmøde:

Den 24. september 2019 blev afholdt et stort borgermøde, hvor mange lokale mødte frem for at bidrage med input. Her deltog også de lokale erhvervsdrivende, der fortalte om deres produkter. Dette blev fulgt op med et møde den 24. oktober 2019.

Ekskursioner:

Styregruppen hentede inspiration fra en studietur den 21. februar 2020 til bl.a. Grobund på Djursland og tidligere var også arrangeret en tur til bl.a. Vorupør for at se på arbejdsfællesskaber.

Debatmøde med interesserede:

Der blev løbende holdt debatmøder med interesserede – disse foregik digitalt pga. Corina-situationen. Eksempelvis her den 7. december 2021.

Rundtur til relevante steder på Broagerland:

Styregruppen arrangerede ture rundt lokalt for at øge opmærksomheden på de skønne steder og oplevelser, som lokalområdet byder på. 

Visionsmøde for lokale borgere: 

Der blev løbende afholdt møder for at orientere og involvere borgerne i projektet. 

Ekskursion:

Der var arrangeret tur til potentielle steder, der kunne være egnede til bo- og arbejdsfællesskaber.

Arbejdsgrupper fremlægger:

En nedsat arbejdsgruppe har produceret et prospect “Mødestedet“, som fremlægges. Desuden afholdes en minikonference den 7. december 2021, hvor følgende evaluering af forløbet fremlægges.

Forening stiftes til indsamling af midler til juridisk enhed:

Den 22. september 2021 blev foreningen Broagerland 3.0 stiftet på en stiftende generalforsamling. Se vedtægterne og baggrund/idé for projektet her.

Projektet sættes på pause: 

På generalforsamlingen den 4. maj 2022 blev projektet stillet på pause – læs her.