Landdistriktsudvalget støtter TestEnElbil

Når projekt Testenelbil på lørdag den 30. april ruller ud i Sønderborg og udleverer elbiler til de første ti testpiloter, så er der blandt sponsorerne til projektet en aktør, som skiller sig ud – nemlig Landdistriktsudvalget.

Overdragelsen finder sted ved SE, Elholm 1 i Sønderborg, kl. 10-12.

Landdistriktsudvalget er et udvalg under byrådet og sammensat af både politikere og frivillige repræsentanter for de 26 landsbylaug i kommunen. Udvalget understøtter den lokale udvikling for at sikre, at landdistrikterne forbliver attraktive bosætningsområder.

–  I landdistriktsudvalget arbejder vi for, at det ikke er energimæssigt dyrere at bo på landet end i byen. Derfor glæder vi os til at se elbiler rulle rundt på landevejene. Projektet er et stort skridt i den rigtige retning, og derfor har vi i  udvalget valgt at købe et sponsorat, siger formand for landdistriktsudvalget i Sønderborg Kommune, Charlotte Riis Engelbrecht.

– Testenelbil er et spændende projekt, som kortlægger kørselsmønstre og afklarer, om elbilerne har deres berettigelse på f.eks. længere strækninger, hvor vinden blæser kraftigere og afstandene er større end i byerne. Pendlerne har et stort behov for at finde alternative økonomiske transportløsninger i disse tider med høje benzinpriser. Vi kommer ikke uden om, at kollektiv kørsel ikke altid er et alternativ til privatbilisme for landbefolkningen. Elbilerne kan måske vise vejen i forhold til både at spare penge og CO2, siger Charlotte Riis Engelbrecht.

Projekt Testenelbil er et af mange initiativer, som er samlet i ProjectZero og visionen om at gøre Sønderborg-området CO2-neutralt i 2029. En bred vifte af banebrydende tiltag blandt områdets virksomheder, institutioner, uddannelsessteder og borgere skal bane vejen frem til nullet.

– I landdistriktsudvalget trækker vi i samme retning og fokuserer bl.a. på CO2-neutralitet i landdistrikterne. I samarbejde med både husejere og fagfolk arbejder vi for at reducere husenes energiforbrug og omstille til vedvarende energikilder. Projekt Testenelbil er med til at søge alternative løsninger på de udfordringer, landbefolkningen møder på transportområdet, og det kan vi selvfølgelig kun hilse meget velkomment, siger Charlotte Riis Engelbrecht.

Evt. yderligere oplysninger hos formand for Sønderborg Kommunes landdistriktsudvalg, Charlotte Riis Engelbrecht, tlf. 2790 0214.