2.3 Kulturel bæredygtighed

_DSC5727

Hjælp til selvhjælp

Sekretariat for Landdistrikter har i projektet “Benefit4Regions” arbejdet med videreudvikling af “Værktøjskassen” fra 2009 (Landdistrikternes Fællesråd), så landsbylaug, bylaug, lokalråd, landsbyråd eller lignende paraplyorganisering i en kommune i Danmark eller Tyskland kan hente gode råd til frivillig arbejde på landsbyplan. 

Ny viden fra Folkemødet på Bornholm

Som inspiration og opnåelse af ny viden for deltagerne samt samtidig at sikre synlighed omkring landdistriktsarbejdet i Sønderborg Kommune har det politiske udvalg siden 2016 finansieret deltagelsen ved Folkemøderne på Bornholm for frivillige bestyrelsesmedlemmer i landsbylaugene og Landsbyforum. Sønderborg er aktivt i “Landdistrikternes Telt” som vært ved egne debatter.

Deleby_1920x1200px

Ny viden gennem deltagelse i "Deleby"

Magasinet “Deleby” blev udviklet med afsæt i viden og erfaringer skabt i partnerskabsprojektet “Deleby” i 2015 – 2016. Dette var et landsdækkende viden- og formidlingsprojekt, som skulle gøre danskerne klogere på deleøkonomi og finde ud af, hvordan vi kan gøre vores byer og byfællesskaber bedre gennem deleøkonomien. Sønderborg tog aktiv del i læringen. 

Ny viden gennem grænseoverskridende samarbejde og kollegial sparring

I det dansk-tysk interreg samarbejde: Benefit4Regions, var projektets formål var at skabe levende landsbyer på tværs af grænsen ved at opbygge stærke netværk (2016 – 2019), mens TOUR-BO projektet fokuserer på bæredygtig turisme og lokale fødevarer (2019 – 2022). I begge projekter afholdes møder, kurser og grænseoverskridende videndeling.

 

PS7_2879 - © Patricio Soto
Billeder v. Benthe

Ny viden fra inspirationsture

Forud for ethvert projekt påbegyndes, er det en god idé at se, om andre har lavet noget tilsvarende, som vi kan lære fra. Derfor arrangeres ofte små ture, hvor deltagerne lærer af andre projekter og de lærer af hinanden i bussen og udvikler i fællesskab. 

 

Turene arrangeres af Sekretariat for landdistrikter – ofte i samarbejde med et landsbylaug eller Landsbyforum.

 

Ny viden gennem lokale kurser

Det er nødvendigt for hvert enkelt individ at udvikle nye kompetencer gennem hele sit liv for at kunne forstå og følge med, når samfundet ændrer sig. Et samfund i hastig forandring kræver, at vi kan forandre os, og at vi kan agere i forandringer. Dét må vi lære løbende, og ifølge Kolb (1984) lærer en voksen person ved at bygge ovenpå eksisterende erfaringer og udvikle dem. Kurserne arrangeres af Sekretariat for landdistrikter i samarbejde med Landsbyforum.

 

Landsbyhøjskole Connie + stolerækker 1500 foto Kim Toft Jørgensen
Kåring af Årets Landsby_0001-Pano

Ny viden fra Landsbytopmøder

Hvert år er Landsbyforum arrangør af et Landsbytopmøde, hvor Landsbylaug, politikere og udvalgsformænd samt repræsen-tanter fra forvaltningen mødes og gøder jorden for et frugtbart samarbejde. Resultaterne herfra ligger til grund for samska-belsen og udvikling af landdistrikterne i kommunen.

 

På disse topmøder afholdes årsmødet i Landsbyforum og Årets Landsby kåres. Sekretariat for landdistrikter yder sekretærhjælp for Landsbyforum ved arrangementerne.