Mobilitet og bæredygtige transportkoncepter i Sønderborg

Tre landsbylaug i Sønderborg – Kværs-Tørsbøl-Snurom, Dynt-skelde-Gammelgab og Lysabild Landsbyråd har i samarbejde med Sønderborg Kommune, ProjectZero og Sydtrafik været igennem et spændende pilotforløb over 4 år med fokus på mobilitet i landdistrikterne. Målet var at give mulighed for, at familier i landsbyerne kunne gå fra “2 til 1 bil” samtidig med, at bidrage til reduktion af CO2-udslip på transportområdet.

De frivillige, menneskelige ressourcer i landdistrikterne, har dannet stærke netværk, som har løfter og drevet udviklingen mod bæredygtige transportløsninger. Udviklingen er båret af et stort engagement og tillid til hinanden.

Konceptet inkluderede landsbybusser, delebiler, samkørsel og andre tiltag, der letter adgangen til og/eller understøtter den kollektive transport.

Du kan læse om erfaringerne i disse to projekt-afrapporteringer:

Bæredygtige kollektive transportkoncepter i Sønderborg (år 2015 – 2017)

Transport i landdistrikterne; Andelsforening 2.0 ( år 2017 – 2019)

Vi har haft stort fokus på adfærdsændringer hos borgerne og hejst flaget for ”Øget Samkørsel”. Vores erfaringer viser, at vi må i dialog med andre mobilitetsprojekter, fagfolk og frivillige på kryds og tværs af landet om, hvordan vi skaber bedre mobilitet i landdistrikterne!?

Lad os sammen og på tværs skabe de bedste løsninger – ikke for hinanden, men med hinanden.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte styregruppen, der bestod af repræsentanter fra de deltagende landsbylaug og fra sekretariat for landdistrikter i Sønderborg:

Erling Junker, Lysabild Landsbyråd
Niels Peter Nielsen, Kværs-Tørsbøl-Snorum Landsbyråd
Roy Hansen, Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

I september 2019 har MOBILITETSFORENINGEN overtaget pilotforsøg med landsbybusser til alle landsbyer i kommunen. Du kan læse mere om foreningen her: Vedtægter

 

Connie M. Skovbjerg,
Landdistriktskoordinator, Sekretariat for landdistrikter
mail: cskb@sonderborg.dk
mobil: +45 28 89 80 21