Case 5: Delebank for alle

Indledning - billede

Sønderborg Mobilitetsforening ville etablere en delebank for Sønderborg kommunens 37 landsbylaug. Der skulle oprettes og etableres en fælles digital booking platform, som bindeled mellem delebankens to kerneområder:

 

1. Samkørsel og delebiler 

2. Udlån af fysisk grej, opbevaret i grejbanker, hvilket skal placeres forskellige steder i Sønderborg kommune. 

 

I tilknytning til delebanken var ønsket, at etablere en driftsenhed, der kunne stå for service og administration.  Projektet blev etableret i et tæt samarbejde mellem landsbylaugenes repræsentant, Mobilitetsforeningen, Naturvejlederne og House of Health fra Sønderborg Kommune.

Formålet med delebanken er at  bidrage til den grønne omstilling og styrke lokalsamfundene i Sønderborg kommune samt være tilgængelig for alle landsbylaugenes foreninger og frivillige.

 

Udfordringen bestod i en bred ejerkreds og udlejersegment for fysisk udlån af grej – eksempelvis landsbylaug, privatpersoner, naturskole osv. som har hver deres regler for udlejning. Kommunen må ikke tjene penge på udlejning af kommunalt ejet udstyr, hvor i mod landsbylaug godt må tjene penge på udlejning af udstyr.

 

Som afslutning på projekt: “Landsbyfællesskaber som økonomiske entreprenører” har vi valgt at lade Syddansk Universitet i Sønderborg (SDU) ved Jane Pedersen, evalueret på forløbet i november/december 2023 ud fra deltagernes rolle som aktører i et større lokalt udviklingsprojekt, der kan løfte større økonomiske projekter eller tungere samfundsmæssige opgaver. Evalueringen fokuserede på deling af udstyr, idet erfaringerne med samkørsel i forvejen var beskrevet HER.

 

Læs hele evalueringen HER

De bedste råd fra deltagerne i styregruppen til andre, der ønsker at arbejde med et udviklingsprojekt af dén størrelse er:

 

• Husk at arbejdet ikke er spildt, selvom det ikke lykkedes at finde midler. Gem projektet i skuffen og tag det frem, når der blæser mere gunstige økonomiske vinde.

forløb - billede

Pilotprojekt: Kom hinanden ved – delebank for alle. Udveksling af idéer og lister:

 

Landdistriktspuljen (idag under By-, Land- og Kirkeministeriet), LAG Sønderborg Aabenraa, Sønderborg Kommune og landsbylaugene finansierede pilotprojektet “Kom hinanden ved – delebank for alle”. Hermed var det mulig at gennemføre både en borgerundersøgelse, PR-materialer og demonstration af samkørsel i knap to år. Læs mere HER om forarbejde, gennemførelse og erfaringer.  

 

 

Partnere til inspirationsmøde med UniFriluftsCenter, Aarhus: 

Repræsentanter fra Mobilitetsforeningen, Naturvejlederne, House of Health og Sekretariat for landdistrikter mødtes med UniFriluftsCenter i Århus og blev præsenteret for alle deres erfaringer omkring deling af udstyr. Formålet var at blive klædt bedre på til at finde en lokal løsning i Sønderborg.

Gennemførelse af behovsanalyse omkring mobilitet. Intro til erhvervsfremme-systemet:

tyregruppen indgik et samarbejde med Nabo-Go omkring bookingportalen for samkørsel efter en grundig Borgerundersøgelse og lancering i 

landsbyerne i Sønderborg Kommune. Læs i næste afsnit om handlingerne på baggrund af analysen.

Den 18. november 2021 var alle cases desuden inviteret til fælles intro til erhvervsfremme-systemet hos Sønderborg Iværksætterservice. Her blev de introduceret for mulighederne for sparring, fundraising m.m. når/hvis foreningsaktiviteterne overgår til erhvervsvirksomhed.

Sondering ifbm. eksististerende deleplatform. Demonstration af samkørsel i fokus.  

På baggrund af borgerundersøgelsen blev udarbejdet PR-materialer for opstart af demonstrations-perioden, f.eks. “Sådan kommer ud i gang“- en guide til landsbylaugene om samkørsel samt en guide for interesserede til selve NaboGo-bookingportalen. Ydermere blev lavet klistermærker og plakater til omdeling i landsbyerne.

 
Som afslutningen på demonstration af samkørsel blev i marts 2023 lavet en evaluering på forløbet. Landsbybusserne blev kørt i garage i september 2023 på grund af manglende finansiering. Projektforløbet viste, at det var mulig at ca. 50% af økonomien i konceptet var bæredygtig, men ikke 100%. 
 
Erfaringerne er opsamlet og indgår bl.a. i dette inspirationskatalog fra Region Syddanmark (Læs om Borgerdrevne landsbybusser s. 34, Landsbycykler s. 40 (i Sønderborg er indkøbt en el-dreven Christiania-cykel til Delebanken),  Blafferstop og ’kør-med’-bænke s. 52, Samkørselsplatforme s. 58 m.m.) samt lignende erfaringer med en frivillighedsbus side 9 i Trafikselskabernes forslag til mobilitetsløsninger i landdistrikterne
 
Læs om alle erfaringer fra Mobilitetsforeningen om samkørsel og bookingportalen HER 

Oversigt over elementer til delebank (OPP): 

I efteråret 2022 blev i forbindelse med projektet “Kom-hinanden-ved, Delebank for alle” indsamlet oplysninger om grej fra landsbylaugene, Naturvejlederne og House of Health, der egnede sig til udlån via delebanken. Se: Liste over ting i landsbyernes grejbank.

Forslag i budgetaftale – men uden midler.:

I budgetaftalen for Sønderborg Kommune 2022 – 2025 stod følgende side 13 vedrørende Center for Verdensmål på Kær Halvø: “Der indrettes ligeledes en grejbank for alle foreninger i Sønderborg Kommune på matriklen (Møllestedgård)”. Den politiske aftale var ikke fulgt op af økonomiske midler.

COP27 deltagelse med ønsket om bedre mobilitet i landdistrikterne: 

Landsbyerne i Sønderborg fik chancen for at deltage (digitalt) på en debat ved COP27 i Egypten i november 2022. Landsbyforum arrangerede en workshop forud for den direkte TV-debat, for at stille skarp på temaerne ENERGI og MOBILITET med følgende intro:
 
At reducere CO2-udslippet er en enorm udfordring – formentlig den største vi mennesker nogensinde har stået over for. Den grønne omstilling kræver, at vi løfter i flok globalt, nationalt, regionalt og lokalt – og at vi gør det på tværs af by og land. I dag er der dog vidt forskellige muligheder og betingelser for at bidrage til den grønne omstilling alt efter, om du bor storbyen eller på landet. Lovgivning og løsninger formes i høj grad i hovedstæder og metropoler, imens landdistrikter ikke kan kobles på de kollektive løsninger og må finde egne, individuelle svar på de globale udfordringer.
  
Det er i klimaets, demokratiets og befolkningernes fælles interesse, at forskellen på by og land i den grønne omstilling nivelleres. Nordic rural voices er fælles stemme for lokale landsbylaug i Norden og har til formål at gøre lovgivere og myndigheder på alle niveauer opmærksomme på de helt konkrete udfordringer, landdistrikter står over for i den grønne omstilling.
 
Succesfuld grøn omstilling forudsætter, at landdistrikternes særlige udfordringer og vilkår i langt højere grad indtænkes i løsninger og lovgivning såvel nationalt som internationalt. Nordic rural voices’ must-considers er de handlinger og opmærksomhedspunkter, som er helt afgørende at indtænke fremadrettet i den grønne omstilling. De endelige must-considers formuleres på og i forlængelse af Den nordiske Pavillon under det internationale klimatopmøde COP27. 
 
Nedenstående budskaber til politikerne (must-considers) blev udarbejdet på workshoppen: 

Must-considers vedr. Mobilitet:

Budskabet fra Arendal i Norge vedr. temaet Mobilitet:

Forsøg med Naturskolernes delebank:

I efteråret 2023 har Naturvejlederne lavet udkast til et koncept for lån af skolens eget udstyr. Læs mere HER.