Kategoriarkiv: Nyhed

Informationsmøde om KursKultur 2.0 den 23. januar kl. 16.30 – 18.30, Padborg

Hermed en invitation til et åbent opstartsmøde og nytårskur for KursKultur 2.0 projektet den 23. januar 2020 fra kl. 16.30 til 18.30. Du hører mere om kultur- og netværkspuljen, strakspuljen og transportpuljen og har rig mulighed for at stille spørgsmål. Efter det officielle program er der lagt op til rådgivning, netværksdannelse og hyggeligt samvær. Læs resten

Puljen til borgerinitiativer fra landsbylaugene i Sønderborg, 1. runde 2020

Til alle landsbylaug i Sønderborg kommune: Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer åbner op for ansøgninger til første runde i 2020 for  “Pulje til borgerinitiativer fra landsbylaugene” på i alt 1.000.000 kr. pr. år. Midlerne skal sikre, at landsbyerne fortsat kan opnå synlige resultater i forhold til kommunens visioner, udvalgets godkendte indsatsområder og landsbyernes lokale udviklingsplaner. Dead-line er den 27. februar 2020 kl. 12.00.

Formål:
Pulje til borgerinitiativer fra Landsbylaugene støtter op om en tidlig indsats overfor konkrete problemstillinger og projektforslag fra landsbylaugene.

Kriterier:

1. Landsbylaugene er projektholder på projekter, der modtager støtte fra puljen

2. Projekter skal indgå i den lokale udviklingsplan

3. Projekterne skal have 40 procent egenfinansiering*

4. Projekterne skal målrettes mindst 2 af følgende udviklingstemaer:

a. Unge og uddannelse

b. Turisme

c. Styrket erhvervsindsats

d. Øget social sammenhængskraft

e. Øget bosætning

f. Natur

g. Fødevarer

Ansøgning og frister:
Landsbylaugene kan sende skriftlige ansøgninger til ”Pulje til borgerinitiativer fra Landsbylaugene” en måned forud for hvert møde i Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer, hvor hele udvalget er samlet, dvs. 4 gange pr. pr.  Ansøgningen sendes til cskb@sonderborg.dk.

Ansøgningerne skal indeholde:

1. Projektbeskrivelse

2. Budget (gerne med vedhæftede tilbud)

3. Redegørelse for medfinansiering

*Egenfinansieringen ved ansøgninger til puljen må ikke bestå af medfinansiering fra Landdistriktsudvalgets egen udviklingspulje, men gerne af frivillig arbejdskraft afregnet med 100 kr/time.

40 % af den ansøgte projektsum skal være egenfinansiering fra projektholderens side.

Skabelon til ansøgningen::

Udbetalingsprocedurer og formalia:
Ved tilsagn fra udvalgets udviklingspulje modtager landsbylauget som ansøger en kvittering, der angiver udbetalingsprocedurer og formalia. Udbetaling af tilsagnet kan først finde sted, når alle tilladelser, godkendelser samt dokumentation for, at finansieringen af projektet er på plads, er indsendt til Sekretariat for landdistrikter.
Senest 2 måneder efter afslutning af projektet, indsendes en rapport med regnskab og evaluering.

Spørgsmål: Connie M. Skovbjerg, landdistriktskoordinator, mobil: 28 89 80 21 eller cskb@sonderborg.dk

Webaftener 2020

Endnu engang er der blevet mulighed for 4 webaftener til næste år. Mød op til de hyggelige og lærerige arrangementer hvor du har mulighed for at få hjælp og vejledning til de udfordringer der skulle være med landsbylaugets hjemmeside. Datoerne er 19.02., 13.05., 09.09 og 18.11. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Husk at medbringe computer.

Med venlig hilsen

Carl Erik Maae

Søg støtte til dit projekt i “Underværker”


Nu kan du igen søge støtte til dit projekt. “Underværker” er en kampagne, der hjælper ildsjæle med at gøre projektdrømme i det byggede miljø til virkelighed. Har du en god idé til et projekt, som skaber nye rammer for fællesskaber, kan du også byde ind. Næste ansøgningsfrist er den 27. marts 2020 kl. 12.00.

Læs resten

Netværkskursus for SSF og Landsbyforum

Lars Nielsen, SSF og Agnes Nielsen, Landsbyforumet i Sønderborg Kommune, i gabestokken ved det dansk-danske netværkskursus´ afslutning. (Fotos: Tine Andresen). Formålet med kurset var at knytte tættere bånd mellem de to foreninger ved at lære hinanden at kende. Netværkskurset blev afholdt den 30. – 31. august 2019. Læs resten

Puljen til borgerinitiativer fra landsbylaugene i Sønderborg, 4. runde 2019

Til alle landsbylaug i Sønderborg kommune: Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer åbner op for ansøgninger til tredje runde i 2019 for  “Pulje til borgerinitiativer fra landsbylaugene” på i alt 1.000.000 kr. pr. år. Midlerne skal sikre, at landsbyerne fortsat kan opnå synlige resultater i forhold til kommunens visioner, udvalgets godkendte indsatsområder og landsbyernes lokale udviklingsplaner. Dead-line er rykket til den 4. november 2019 kl. 12.00. Læs resten

Spor i landskabet – infomøde den 3. oktober 2019

Spor i Landskabet er vandrestier, der giver alle interesserede mulighed for at opleve sider af den danske natur, som ellers ikke er tilgængelig for offentligheden. Torsdag, den 3. oktober kl. 16.30 – 18.00 får vi besøg af Rasmus Stampe, projektleder, der fortæller mere om, hvad konceptet er, og om sit virke og de muligheder, de enkelte landsbylaug kan gøre brug af. Læs resten